Skjema «Legeerklæring om dødsfall/melding om unaturlig dødsfall» fra 1993 gjelder fortsatt i påvente av etableringen av en elektronisk meldeordning for dødsfall. 

Et prosjekt for elektronisk innmelding av dødsfall og dødsårsaker – eDÅR – er under arbeid i Folkehelseinstituttet i tett samarbeid med Direktoratet for e-helse. Det tas sikte på at en elektronisk meldeordning er klar for utprøvning i helsesektoren i løpet av 2018.

Melding om dødsfall/unaturlig død er hjemlet i helsepersonelloven § 36.

 

Fant du det du lette etter?​