Last ned PDF (40. kB)

​​Skjema om legeerklæring om dødsfall/melding om unaturlig død fra 1993 gjelder fortsatt i påvente av etableringen av en elektronisk meldeordning for dødsfall.

​En elektronisk meldeordning for dødsfall er under utarbeidelse i regi av Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI). FHI tar sikte på at en elektronisk meldeordning kan tas i bruk i 2016.​

Melding om dødsfall/unaturlig død er hjemlet i helsepersonelloven § 36.

 

skriv ut del på facebook del på twitter