​Handlingsplanen skal bidra til å redusere forekomsten av selvmord og selvskading i befolkningen, og å bedre oppfølging og ivaretagelse av pårørende og etterlatte.

Planen inneholder konkrete tiltak, både nye og pågående, som kan bidra til å redusere omfanget av selvmord og selvskading i Norge.

Handlingsplanen har en bred tilnærming, og vektlegger blant annet generelle tiltak som god psykisk helse og mestring i befolkningen og mer spesifikk og målrettet innsa​​​ts mot risikogrupper.

Planen skal også bedre kompetansen i helsetjenesten og sørge for at etterlatte, pårørende og andre berørte blir bedre ivaretatt.

Fant du det du lette etter?​