I denne undersøkelsen ble aktivitetsmåler for første gang brukt til å kartlegge fysisk aktivitet og tid i ro blant voksne nordmenn.

Fysisk aktivitetsnivået er beskrevet opp mot blant annet: 

  • Kjønn
  • Totalt aktivitetsnivå
  • Intensitet
  • Aktivitetsmønster – time for time og helg vs hverdager
  • Internasjonale resultater
  • Kroppsmasseindeks
  • Geografi
  • Sesongvariasjoner og vær
  • Utdanning og inntekt

Aktivitetsnivået blant voksne og eldre er forholdsvis likt i de ulike aldersgruppene i Norge. Undersøkelsen viser ingen vesentlig forskjell mellom kvinner og menns aktivitetsnivå i Norge.

Blant et utvalg av deltagerne ble også fysisk form målt. Disse resultatene er presentert i rapporten Fysisk form blant voksne og eldre i Norge.

I forbindelse med nye anbefalinger relatert til fysisk aktivitet og stillesitting i 2014, er det gjort oppdaterte analyser av datamaterialet fra denne rapporten. Det pågår en ny undersøkelse som vil bli klar i 2015.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er en del av et nasjonalt system for å følge med på det fysiske aktivitetsnivået i befolkningen. Dette inkluderer kartlegging av fysisk aktivitet blant barn og unge. 

Arbeidet ble igangsatt som et resultat av Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005–2009 (regjeringen.no). 

Registrering av fysisk aktivitet i befolkningen er viktig for å følge med på utvikling av fysisk aktivitetsnivå og tid brukt i ro. Objektive målinger som er brukt i denne undersøkelse gir et nøyaktigere bilde av helsefremmende fysisk aktivitet sammenlignet med spørreskjema eller intervju.  

 

Fant du det du lette etter?​