Last ned PDF (7.9 MB)

Rapporten kartlegger aktivitetsnivå, fysisk form, vekt, psykologiske, sosiale og fysiske faktorer som påvirker det fysiske aktivitetsnivået i et utvalg på 2299 barn og unge.

Det fysiske aktivitetsnivået er sett opp mot blant annet:

  • Nasjonale anbefalinger
  • Sosial posisjon
  • Døgnrytme
  • Kroppsmasseindeks

Resultatene viste blant annet at 9-åringene i snitt er 43 prosent mer aktive enn 15-årigene og at guttene i gjennomsnitt var 15 prosent mer aktive enn jentene.

Deltakelsesprosenten var 89 prosent for 9-åringene og 74 prosent for 15-åringene. Denne rapporten presenterer de første landsrepresentative dataene på dette området i Norge. Studien er omfattende og unik på verdensbasis.

Om undersøkelsen

​Undersøkelsen er en del av et nasjonalt system for å følge med på det fysiske aktivitetsnivået i befolkingen, og den er fulgt opp med en senere kartlegging blant 6-, 9- og 15-åringer.

Arbeidet ble igangsatt i som et resultat av Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005–2009 (regjeringen.no).

Registrering av fysisk aktivitet i befolkningen er viktig for å følge med på utvikling av fysisk aktivitetsnivå og tid brukt i ro. Objektive målinger som er brukt i denne undersøkelse gir et mer nøyaktig bilde av helsefremmende fysisk aktivitet sammenlignet med spørreskjema eller intervju.

 

Fant du det du lette etter?​