​Rapporten inneholder en landsomfattende kartlegging av det fysiske aktivitetsnivået til drøyt 3 500 6-, 9- og 15-åringer i Norge.

Aktivitetsnivået er kartlagt med aktivitetsmålere og spørreskjema, kroppsøvingslærere er blitt intervjuet og skolens uteområder er kartlagt. Rapporten gir viktig kunnskap om barn og unges fysiske aktivitetsnivå og tid brukt i ro. Objektivt målt fysisk aktivitet og tid i ro presiserer bildet over samlet mengde fysisk aktivitet. Dette vil være viktig for å se hvor stor andel av barn og unge som oppfyller myndighetenes anbefalinger om fysisk aktivitet og stillesitting.

Resultater fra kartleggingen

Barn anbefales å være moderat aktive i minst 60 minutter daglig. Andel som tilfredsstiller anbefalingene synker med økende alder:

  • Blant 6-åringene: 87 prosent av jentene og 96 prosent av guttene
  • Blant 9-åringene: 70 prosent av jentene og 86 prosent av guttene
  • Blant 15-åringene: 43 prosent av jentene og 58 prosent av guttene

Objektivt registrert fysisk aktivitet viser at 6-åringene har 21 prosent høyere aktivitetsnivå enn 9-åringene og 9-åringenes aktivitetsnivå er 40 prosent høyere enn 15-åringene. I alle aldersgrupper er det flere gutter enn jenter som tilfredsstiller anbefalingene for fysisk aktivitet. En stor del av dagen brukes i ro. 6-åringene bruker omtrent 50 prosent av dagen i ro, tilsvarende tall for 9- og 15-åringene er 60 og 70 prosent.

Om undersøkelsen

​Undersøkelsen er en oppfølging av en undersøkelse om fysisk aktivitet blant 9- og 15-åringer fra 2005–2006, og er en del av et nasjonalt system for å følge med på det fysiske aktivitetsnivået i befolkingen. Dette inkluderer kartlegging av fysisk aktivitet blant voksne og eldre.

Arbeidet ble igangsatt i som et resultat av Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005–2009 (regjeringen.no).

 

Fant du det du lette etter?​