Rapporten inneholder forslag til spesialistregler og overgangsregler for legespesialisering i rus- og avhengighetsmedisin. Den beskriver både arbeidet med forslaget, formål og regler knyttet til spesialiteten i rus- og avhengighetsmedisin.

Formålet med spesialiteten:

  • Å utdanne leger til å bli kompetente behandlere for pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk. 
  • Spesialistene skal kunne arbeide innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), i tilgrensende spesialistområder og i kommunehelsetjenesten.
  • Legene skal kunne arbeide tverrfaglig og være kompetente i samhandling.
  • Legene skal være godt kjent med prinsipper for brukermedvirkning på individuelt og gruppenivå, samt ha holdninger som hindrer stigmatisering av pasienter med rusmiddelbruk.
  • Den nye spesialiteten tar høyde for utviklingen i helsevesenet og samfunnet for øvrig og er nyskapende med tanke på samarbeid og felles utdannelse både med andre profesjoner i TSB og kommune og med tilgrensende spesialiteter for leger.
Fant du det du lette etter?​