Hvorfor bruke LARC

Alle hormonelle prevensjonsmetoder gir høy beskyttelse mot graviditet. Internasjonale kunnskapsoppsummeringer anbefaler økt bruk av LARC metodene p-stav, hormonspiral og kobberspiral.

De viktigste anbefalingene om LARC fra WHO:

 • Kobberspiral og hormonspiral er enkle og gode prevensjonsalternativ, som kan benyttes av mange kvinner – uavhengig av deres alder og om de har født. Hormonspiral ser også ut til å ha andre helsefordeler, blant annet ved å bidra til redusert risiko for svangerskap utenfor livmoren. Kobberspiral er særlig nyttig for kvinner som av medisinske eller andre grunner ikke kan, eller ikke ønsker å bruke hormonell prevensjon.

 • Kvinner bør i langt større grad enn i dag få informasjon og valgmuligheter med hensikt til prevensjon som inkluderer de langtidsvirkende reversible prevensjonsmetodene da disse ikke har brukerfeil og har høyere grad av sikkerhet mot graviditet enn alle andre metoder.

 • Helsepersonell bør gi kvinner god informasjon om LARC-metodene. Mangel på kunnskap om hvem som kan bruke disse metodene gjør at helsepersonell i dag bare anbefaler enkelte kvinnegrupper. Dersom du ikke selv har kompetanse i innsetting av spiral eller implantat, er det viktig å vise kvinnen videre til helsepersonell som kan gjøre dette.

Hvem kan bruke LARC-metodene

 • kvinner uavhengig om de har født eller ikke

 • kvinner som ammer

 • kvinner som har tatt abort – umiddelbart etter

 • kvinner med KMI (kroppsmasseindeks) mer enn 30

 • kvinner med diabetes

 • kvinner med migrene

 • kvinner med kontraindikasjon på østrogen

 • kvinner med hiv

Legemiddelverket side om anbefalte hormonelle prevensjonsmidler gir informasjon om de tryggeste alternativene når det gjelder p-piller, p-stav og hormonspiral.

Helsesykepleiere og jordmødre kan sette inn LARC

Helsesykepleier og jordmor med relevant etterutdanning kan fra og med 1. januar 2016 rekvirere p-stav og spiral til alle kvinner over 16 år. Helsesykepleiere og jordmødre som har fått opplæring i praktisering av LARC kan også sette inn og ta ut p-stav og/eller spiral, jf helsepersonelloven § 4 (lovdata.no).

​​

Sist faglig oppdatert: 11. januar 2019