​​

 

 

Bestill gratis kondomerhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/seksuell-helse/bestill-gratis-kondomerBestill gratis kondomerInstitusjoner, organisasjoner og arrangører av enkeltarrangementer har mulighet til å bestille gratis kondomer fra Helsedirektoratets kondomordning, som de kan distribuere til målgruppene for ordningen.65
Langtidsvirkende reversibel prevensjon (LARC)https://helsedirektoratet.no/folkehelse/seksuell-helse/langtidsvirkende-reversibel-prevensjon-larcLangtidsvirkende reversibel prevensjon (LARC)Selvbestemt prevensjon er et hovedprinsipp i prevensjonsveiledningen for kvinner. Det er viktig at kvinner får et bredt utvalg, slik at de kan benytte den metoden som til enhver tid passer best for den enkelte.369
Rekvireringsrett for helsesøstre og jordmødre – refusjonsordning på prevensjonhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/seksuell-helse/rekvireringsrett-for-helsesostre-og-jordmodre-refusjonsordning-pa-prevensjonRekvireringsrett for helsesøstre og jordmødre – refusjonsordning på prevensjonHelsesøstre og jordmødre har fra 1. januar 2016 rekvireringsrett for samtlige prevensjonsmidler til alle kvinner over 16 år. Helsesøster og jordmor som har fått opplæring i dette kan i tillegg sette inn p-stav og spiral.594
Nasjonal hivstrategihttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/seksuell-helse/nasjonal-hivstrategiNasjonal hivstrategiHovedmålet med hiv-strategien er et samfunn som aksepterer og mestrer hiv på en måte som både begrenser nysmitte og gir personer som lever med hiv gode betingelser for inkludering i alle livsfaser.439
Strategier for bedre seksuell helsehttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/seksuell-helse/strategier-for-bedre-seksuell-helseStrategier for bedre seksuell helseMålene for handlingsplan for forebygging av uønsket svangerskap og abort er å styrke ungdom og unge voksne i å kunne ta vare på sin seksuelle helse, samt å redusere aborttallene. 679
Undervisningsmateriellhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/seksuell-helse/undervisningsmateriellUndervisningsmateriellFinn materiell til bruk i undervisning, veiledning og samtaler. Les om tilbudene «Uke 6», «Mine og dine grenser», «Følelser, kropp og samspill» og «Kropp, identitet og seksualitet».1521
Statistikk om seksuell helse i Norgehttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/seksuell-helse/statistikk-om-seksuell-helse-i-norgeStatistikk om seksuell helse i NorgeTallene er en indikator for utviklingen i den seksuelle helsetilstanden i Norge og bygger på statistikk fra Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket. Tall for virkemidler bygger på oversikter fra sentrale nasjonale aktører.670
Aborthttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/seksuell-helse/abortAbortBegjæring om svangerskapsavbrudd. Fortolkning av abortloven. Håndbok for abortnemndarbeid. Primærnemnd og den sentrale klagenemnda for abortsaker. Fosterreduksjon.1318
Steriliseringhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/seksuell-helse/steriliseringSteriliseringFortolkning og forvaltning av steriliseringsloven. Begjæring og søknad om sterilisering. Pasientbetaling ved sterilisering. Steriliseringsnemnd. Steriliseringsrådet.1114

skriv ut del på facebook del på twitter