​​

 

 

Bestill gratis kondomerhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/seksuell-helse/bestill-gratis-kondomerBestill gratis kondomer65Artikkel
Aborthttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/seksuell-helse/abortAbortBegjæring om svangerskapsavbrudd. Fortolkning av abortloven. Håndbok for abortnemndarbeid. Primærnemnd og den sentrale klagenemnda for abortsaker. Fosterreduksjon.1318Artikkel
Steriliseringhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/seksuell-helse/steriliseringSteriliseringFortolkning og forvaltning av steriliseringsloven. Begjæring og søknad om sterilisering. Pasientbetaling ved sterilisering. Steriliseringsnemnd. Steriliseringsrådet.1114Artikkel
Bestill undervisningsmateriellhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/seksuell-helse/bestill-undervisningsmateriellBestill undervisningsmateriellBestill materiell til bruk i undervisning, veiledning og samtaler: «Uke 6» (grunnskole), «Mine og dine grenser» (videregående skole), «Følelser, kropp og samspill» (ungdom og voksne med utviklingshemming) og «Kropp, identitet og seksualitet».1521Artikkel
Rekvireringsrett for helsesøstre og jordmødrehttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/seksuell-helse/rekvireringsrett-for-helsesostre-og-jordmodreRekvireringsrett for helsesøstre og jordmødreHelsesøstre og jordmødre har fra 1. januar 2016 rekvireringsrett for samtlige prevensjonsmidler til alle kvinner over 16 år.594Artikkel
Statistikk om seksuell helse i Norgehttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/seksuell-helse/statistikk-om-seksuell-helse-i-norgeStatistikk om seksuell helse i NorgeTallene er indikatorer for utviklingen i den seksuelle helsetilstanden i Norge og bygger på statistikk fra Folkehelseinstituttet.670Artikkel
Spiral og p-stav (langtidsvirkende reversible prevensjon - LARC)https://helsedirektoratet.no/folkehelse/seksuell-helse/spiral-og-p-stav-langtidsvirkende-reversible-prevensjon-larcSpiral og p-stav (langtidsvirkende reversible prevensjon - LARC)Langtidsvirkende reversible preve​nsjonsmidler (LARC) – kobberspiral, hormonspiral og p-stav er de metodene som gir høyest beskyttelse mot graviditet på grunn av lite brukerfeil.369Artikkel
Seksuell helse – lokalt folkehelsearbeidhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokale-folkehelsetiltak/seksuell-helse-lokalt-folkehelsearbeidSeksuell helse – lokalt folkehelsearbeidFaktorer som påvirker seksualiteten i et folkehelseperspektiv. Hvordan kommunen kan tilrettelegge og utforme tjenester og tiltak rettet mot positiv seksuell helse; selvbestemmelse, mestring og råderett over kropp og seksualitet.​​​​636Artikkel

Sist faglig oppdatert: 27. januar 2017