​​Rask psykisk helsehjelp er et kommunalt tjenestetilbud for voksne (over 16 år) med ulike angstproblemer og milde eller moderate problemer med depresjon, eventuelt med søvnproblemer i tillegg.

Søk tilskudd til Rask psykisk helsehjelp

Fakta om Rask psykisk helsehjelp

Nasjonal konferanse om Rask psykisk helsehjelp - oktober 2016

​Formålet med konferansen var å presentere funnene fra evalueringen av de første 12 pilotene i Norge, og hvordan legge til rette for videre satsning på virksomme psykisk helsetjenester i kommunene.

Det ble holdt innlegg fra blant annet kommuner som har implementert tiltaket og brukere som delte sine erfaringer.

Her finner du presentasjoner fra konferansen (ZIP 9mb)

 

Kognitiv terapi

Hjelpen gis av tverrfaglige team, og det er psykolog tilknyttet hvert team. Til​budet baserer seg på kognitiv terapi, og følger en trappetrinns-modell. Første trinn kan være veiledning i forbindelse med bruk av selvhjelpsmateriell. De neste trinnene kan bestå av telefonkonsultasjon, gruppetilbud i form av mestringskurs eller mer tradisjonell samtaleterapi av relativt kort varighet.
 
Alle som jobber med rask psykisk helsehjelp har gjennomført en videreutdanning i kognitiv terapi i regi av Norsk forening for kognitiv terapi (NFKT). Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) arrangerer nasjonale og regionale nettverkssamlinger som en videreføring av opplæringen.

Lett tilgjengelig og uten henvisning

Målet med Rask psykisk helsehjelp er å øke andelen av mennesker med psykiske lidelser som søker, og mottar, profesjonell hjelp. Behandlingen skal redusere symptomene og styrke både funksjonen og livskvaliteten for de som mottar hjelp. Hjelpen skal være lett tilgjengelig, gratis, og det kreves ikke legehenvisning. Det er imidlertid viktig med tett samarbeid med fastlege og øvrige relevante instanser.
 
Rask psykisk helsehjelp evalueres av Folkehelseinstituttet.

Britisk modell - IAPT

Rask psykisk helsehjelp er bygd på den britiske modellen IAPT (Improving Access to Psychological Therapies). I Storbritannia er IAPT en nasjonal satsning for å gjøre behandling av angst og depresjon raskt tilgjengelig for befolkningen og resultatene har vært gode.I 2015 er Rask psykisk helsehjelp opprettet i 18 pilotkommuner. Utgangspunktet er den britiske modellen, som tilpasses norske forhold.

Fakta om Rask psykisk helsehjelp

Pilotkommuner - Rask psykisk helsehjelp

 • Fjell kommune
 • Fosen DM IKS
 • Hurum Kommune
 • Kristiansand kommune
 • Kristiansund kommune
 • Lørenskog kommune
 • Modum Kommune
 • Molde kommune
 • Moss kommune
 • Notodden kommune
 • Orkdal kommune
 • Oslo kommune – bydel Frogner
 • Oslo kommune – bydel Gamle Oslo
 • o kommune – bydel Stovner
 • Oslo kommune – bydel Søndre Nordstrand
 • Sandnes kommune
 • Sarpsborg kommune
 • Stjørdal kommune
 

​​

Sist faglig oppdatert: 17. august 2018