Formålet med koordineringsfunksjonen er å ivareta hensynet til de berørte ved å redusere forskningsbelastningen de utsettes for. En av koordinatorens oppgaver er å ha oversikt over pågående forskning knyttet til hendelsene 22. juli. 

Koordinator

Koordinator for 22. juli-forskning er Nils Olav Refsdal, Nils.Olav.Refsdal@helsedir.no, tlf. 408 40 293.

Dersom du er forsker eller student, og planlegger prosjekter hvor du vil ha kontakt med de berørte, ber vi om at du melder fra tidlig i prosessen.

Om du er en av de berørte av terrorhandlingene og har spørsmål knyttet til en forskerhenvendelse, til samtykke, personvern eller lignende, ta gjerne kontakt.

Publikasjoner og pågående prosjekter

De nasjonale forskningsetiske komiteene har oversikt over pågående prosjekter samt rapporter og vitenskapelige artiker om hendelsene 22. juli 2011.

Publikasjoner og pågående prosjekter (etikkom.no)

Sist faglig oppdatert: 14. juni 2016