​​​​

 

 

Koordinering av 22. juli-forskninghttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/22-juli/koordinering-av-22-juli-forskningKoordinering av 22. juli-forskning1.1.2015 overtok Helsedirektoratet den nasjonale koordineringsfunksjonen for forskning etter 22. juli. Funksjonen videreføres i redusert omfang ut 2016. 3574Artikkel
Status for tiltak etter 22. julihttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/22-juli/status-for-tiltak-etter-22-juliStatus for tiltak etter 22. juliFor å bidra til en best mulig helseberedskap og helseinnsats ved framtidige kriser, har Helsedirektoratet etablert et prosjekt som arbeider med oppfølging av tiltak fra evalueringsrapportene etter 22. juli.1601Artikkel

Veiledere

Sist faglig oppdatert: 14. juni 2016