Arbeidet for økt fysisk aktivitet og redusert stillesitting påvirkes av mange faktorer, og skjer på tvers av mange sektorer.

I det følgende omtales noen nasjonale og internasjonale dokumenter som kan være bra å kjenne til dersom man jobber med fremme fysisk aktivitet lokalt, regionalt eller nasjonalt.

Strategier i Norge

Fysisk aktivitet er omtalt direkte eller indirekte i en rekke politiske dokumenter; i skole- og arbeidslivssammenheng, innenfor kultur og idrett, miljø og samferdsel, og i helsesektoren. ​I noen dokumenter er fysisk aktivitet et hovedtema, for eksempel innen idrett og friluftsliv. Fysisk aktivitet er imidlertid oftest ett tema innenfor et større politikkområde, for eksempel innen helse, arbeidsliv, skole og transport.

Sentrale meldinger, planer og strategier for fysisk aktivitet:

Internasjonale strategier

Internasjonalt finnes det en rekke strategi- og kunnskapsdokumenter for hvordan man kan legge til rette for økt fysisk aktivitet, noen eksempler:

Sist faglig oppdatert: 15. november 2018