Alle barn og unge, voksne og eldre anbefales å redusere stillesitting. Generelt anbefales gravide å ta aktive pauser som avbryter stillesitting.

All bevegelse er positiv. Hverdagsaktivitet slik som hus- og hagearbeid, trappegang, aktiv transport og regelmessige pauser i løpet av skole- og arbeidsdagen, er viktig for å redusere stillesitting.

Voksne bruker i snitt 60 prosent av sin våkne tid i ro. Lange perioder med stillesitting bør avbrytes med lett aktivitet. Bytt ut stillesitting og tid i ro mot aktivitet med lav intensitet hvor du står, går eller rusler. Barn og unge bør ha mulighet til regelmessige korte aktivitetspauser med lett muskelaktivitet i noen minutter. Det samme gjelder voksne som sitter mye på jobben. Rådet om å redusere stillesitting gjelder også de som oppfyller anbefalingene for fysisk aktivitet.

Forskjell på stillesitting og manglende aktivitet

Mange bruker en stor del av dagen i ro, for eksempel med å se på tv, videospill, nettbrett, pc-bruk, annen «skjermtid», lesing eller motorisert transport.

Stillesitting og fysisk aktivitet er to uavhengige atferder. Tiltakene for å redusere stillesitting er annerledes enn tiltakene for å øke aktivitetsnivået i moderat intensitet i henhold med anbefalingene for fysisk aktivitet. Tiltak for å redusere og bryte opp skjermtiden i løpet av dagen er annerledes enn tiltak for å få voksne til å være fysisk aktive i moderat tempo slik at de blir andpustne og litt svette.

Blant voksne er det vist at et par minutters regelmessige aktive avbrekk fra tv-titting, pc-bruk og annen langvarig stillesitting har positiv effekt på parametere som blodsukker- og insulinnivå.

Å snakke om stillesitting

Motiverende intervju er en anbefalt metode for støtte til endring av levevaner og kan benyttes for å prate om atferdsendring relatert til skjermvaner og tiden vi bruker i ro.

Helsepersonell kan også henvise pasienter og brukere til kommunale frisklivssentraler for oppfølging. Aktivite​tsdagboken​ kan være til hjelp for personer som vil øke sitt aktivitetsnivå og komme i bedre form.

Sist faglig oppdatert: 17. juni 2016