Anbefalinger fysisk aktivitethttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/fysisk-aktivitet/anbefalinger-fysisk-aktivitetAnbefalinger fysisk aktivitetDet anbefales minst 30 minutter aktivitet for voksne og 60 minutter for barn om dagen. Helsegevinster ved regelmessig fysisk aktivitet er veldokumentert, og det finnes tydelige og konkrete anbefalinger for barn og unge, voksne, eldre og gravide.38
Anbefalinger om å redusere stillesittinghttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/fysisk-aktivitet/anbefalinger-om-a-redusere-stillesittingAnbefalinger om å redusere stillesittingDet er god dokumentasjon for at stillesitting er en risikofaktor for uhelse. Helsemyndighetene har kommet med anbefalinger til barn, unge, voksne og eldre om å redusere tiden i ro i løpet av dagen. 41
Statistikk om fysisk aktivitetsnivå og stillesittinghttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/fysisk-aktivitet/statistikk-om-fysisk-aktivitetsniva-og-stillesittingStatistikk om fysisk aktivitetsnivå og stillesittingFordi fysisk aktivitet er kompleks adferd, er det utfordrende å kartlegge aktivitetsvaner. Generelt tror mange at de er mer aktive enn de egentlig er, og vi bruker en større del av dagen i ro enn hva vi tror.668
Strategier og tiltak for å øke fysisk aktivitet i samfunnethttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/fysisk-aktivitet/strategier-og-tiltak-for-a-oke-fysisk-aktivitet-i-samfunnetStrategier og tiltak for å øke fysisk aktivitet i samfunnetDet finnes en rekke strategidokumenter, handlingsplaner og anbefalinger som sier noe om effekten av fysisk aktivitet og hvilke tiltak som må til for at befolkningen skal øke det fysiske aktivitetsnivået.680
Sånn kan du bidra til Dine30https://helsedirektoratet.no/folkehelse/fysisk-aktivitet/sann-kan-du-bidra-til-dine30Sånn kan du bidra til Dine30Dine30 er en «samfunnsdugnad» for å mobilisere flest mulig til mer fysisk aktivitet. Mange trenger inspirasjon, kunnskap, tips og råd for å komme i gang. Bruk «Dine30» med logoer, plakater og gavekort til lokale kampanjer, aktiviteter, tilbud og tiltak.688
Fysisk aktivitet – lokalt folkehelsearbeidhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokale-folkehelsetiltak/fysisk-aktivitet-lokalt-folkehelsearbeidFysisk aktivitet – lokalt folkehelsearbeidStatus for fysisk aktivitet og inaktivitet i ulike aldersgrupper. Gevinstene for kommunene ved å tilrettelegge for økt fysisk aktivitet gjennom konkrete tiltak og virkemidler. 1113

Sist faglig oppdatert: 27. januar 2017

skriv ut del på facebook del på twitter