Pågående livstruende vold (nakos.no - krever pålogging)

De tre nødetatene politi, brann og helse, har utarbeidet en felles prosedyre for hvordan de skal opptre og samvirke ved hendelser der det utøves livstruende vold mot flere personer. Prosedyren er ett av flere oppfølgingstiltak etter hendelsene 22. juli 2011.

Politidirektoratet har ansvar for revisjon og oppdatering av prosedyren som kun tilgjengelig for relev
ante brukere (brann, politi og helse) gjennom nakos.no (krever pålogging).

Sist faglig oppdatert: 7. august 2017