Prosedyre for pågående livstruende vold (politiet.no)

​Flere voldsepisoder de siste årene gjør at de tre nødetatene helse, brann og politi har utarbeidet en felles prosedyre for hvordan de skal opptre og samvirke i farlige situasjoner, både med og uten politi til stede.

Politidirektoratet har ansvar for revisjon og oppdatering av prosedyren. Prosedyren er ett av flere oppfølgingstiltak etter hendelsene 22. juli 2011.

Nye revisjoner

Politidirektoratet har besluttet at nye revisjoner av prosedyren ikke skal være allment tilgjengelig. Revidert utgave (2017) gjøres tilgjengelig for relevante brukere, dvs. brann, politi og helse gjennom NAKOS-portalen.

 

Sist faglig oppdatert: 28. mars 2017

skriv ut del på facebook del på twitter