Helsepersonell i legevakt må ha gjennomført kursene innen 1.5.2021.

Del 1: Teorikurs (nettkurs)

Nettkurset skal gjennomføres før den praktiske delen, og du må dokumentere at kurset er gjennomført før du kan ta det praktiske kurset. Administrasjonsgebyr for kurset er 250 kroner per deltaker. Kommunene kan søke om å få gebyret dekket av tilskuddsordningen for kurs i akuttmedisin.

Påmelding til teorikurs: Nettkurs i akuttmedisin for legevaktpersonell (uni.no)

Kursgodkjenning: 

  • Lege: Godkjent av Legeforeningen som 7 timers tellende kurs til spesialitet i allmennmedisin (videre- og etterutdanning).
  • Sykepleier: Godkjent av Norsk sykepleierforbund som meriterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med 7 timer.
  • Helsesekretær: Godkjent av Helsesekretærforbundet som 7 timers tellende kurs til klinisk fagstige for autoriserte helsesekretærer.

Kursbevis: Kurset tas via Nklms læringsportal. Dette gjør både registrering og utstedelse av kursbevis enkelt og oversiktlig. Kursbeviset blir liggende i portalen og kan hentes fram etter innlogging.

Del 2: Praktisk kurs

Påmelding: Informasjon om kurset og påmelding finner du hos den enkelte kurstilbyder.

Varighet: 15 timer over to kursdager.

Kursgodkjenning:

  • Lege: Godkjent av Legeforeningen som 15 timers tellende emnekurs til spesialitet i allmennmedisin (videre- og etterutdanning).
  • Sykepleier: Godkjent av Norsk sykepleierforbund som meriterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med 15 timer.
  • Helsesekretær: Godkjent av Helsesekretærforbundet som 15 timers tellende kurs til klinisk fagstige for autoriserte helsesekretærer.

Overgangsordninger for kurs

Kurs gjennomført 1.5.2015 – 31.12.2017

I perioden ble disse kursene godkjent:

Kurs gjennomført etter 1.1.18

Fra 1.1.18 blir disse kursene godkjent:

  • Teorikurs: Nettkurs i akuttmedisin (Nklm)
  • Praktisk kurs: Obligatoriske kliniske emnekurs i akuttmedisin for allmennleger – minimum 15 timer (overgangsordning forlenges til og med 1.5.21)

Helsepersonell får registrert disse kursene ved å sende kursdokumentasjon til akuttmedisinkurs@helsedir.no.

Helsepersonell som har andre kurs eller utdanninger med tilsvarende faginnhold, som er tatt etter 1.5.2015 kan søke Helsedirektoratet om godkjenning. Kursprogram og kursbevis sendes til akuttmedisinkurs@helsedir.no.

Søk om å bli arrangør for praktisk kurs i akuttmedisin

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (uni.no) har utarbeidet rammeplanen for kurs i akuttmedisin. Kurset består av to deler: et nettkurs med grunnleggende akuttmedisinteori og et praktisk akuttmedisinkurs.

I løpet av det siste året har vi fått flere tilbydere til den praktiske delen av kurset, og behovet er ikke så stort som tidligere. Det er fortsatt anledning til å søke, men geografisk spredning vil veie tungt ved nye godkjenninger. Liste over godkjente tilbydere finner du lenger opp på siden.

Se rammeplan og kravspesifikasjon for kurs i akuttmedisin for legevaktpersonell (ZIP).

Kurs i volds- og overgrepshåndtering

Kurs i volds- og overgrepshåndtering er også obligatorisk for alle som jobber i legevakttjenesten. Kurset er nettbasert og er utarbeidet av Nklm. 

Påmelding og mer informasjon om kurset


Sist faglig oppdatert: 5. juli 2018