​Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) har utarbeidet det nettbaserte teorikurset og rammeplanen for det praktiske kurset. Helsepersonell i legevakt må gjennomføre kursene innen 1.5.2020.

Del 1: Teorikurs (nettkurs)

Nettkurset skal gjennomføres før den praktiske delen, og du må dokumentere at kurset er gjennomført før du kan ta det praktiske kurset. Administrasjonsgebyr for kurset er 250 kroner per deltaker. Kommunene kan søke om å få gebyret dekket av tilskuddsordningen for kurs i akuttmedisin.

Kurslenke: Nettkurs i akuttmedisin for legevaktpersonell (uni.no)

Kursgodkjenning: 

  • Lege: Godkjent av Legeforeningen som 7 timers tellende kurs til spesialitet i allmennmedisin (videre- og etterutdanning).
  • Sykepleier: Godkjent av Norsk sykepleierforbund som meriterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med 7 timer.
  • Helsesekretær: Godkjent av Helsesekretærforbundet som 7 timers tellende kurs til klinisk fagstige for autoriserte helsesekretærer.

Kursbevis: Kurset tas via Nklms læringsportal. Dette gjør både registrering og utstedelse av kursbevis enkelt og oversiktlig. Kursbeviset blir liggende i portalen og kan hentes fram etter innlogging.

Del 2: Praktisk kurs

Påmelding: Informasjon om kurset og påmelding finner du hos den enkelte kurstilbyder.

Varighet: 15 timer over to kursdager.

Kursgodkjenning:

  • Lege: Godkjent av Legeforeningen som 15 timers tellende emnekurs til spesialitet i allmennmedisin (videre- og etterutdanning).
  • Sykepleier: Godkjent av Norsk sykepleierforbund som meriterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med 15 timer.
  • Helsesekretær: Godkjent av Helsesekretærforbundet som 15 timers tellende kurs til klinisk fagstige for autoriserte helsesekretærer.

Overgangsordninger for kurs

Disse kursene godkjennes i en overgangsperiode dersom de er tatt i perioden 1.5.2015 - 31.12.2017:

Helsepersonell får disse kursene registrert ved å sende kursdokumentasjon til Akuttmedisinkurs@helsedir.no.

Helsepersonell som har andre kurs eller utdanninger med tilsvarende faginnhold kan søke Helsedirektoratet om godkjenning. Kursprogram og kursbevis sendes til Akuttmedisinkurs@helsedir.no.

Søk om å bli arrangør for praktisk kurs i akuttmedisin

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (uni.no) har utarbeidet rammeplanen for kurs i akuttmedisin. Kurset består av to deler: et nettkurs med grunnleggende akuttmedisinteori og et praktisk akuttmedisinkurs.

Vi ønsker flere tilbydere til den praktiske delen av kurset. 

Geografisk spredning vil veie tungt ved nye godkjenninger. Liste over hittil godkjente tilbydere finner du lenger opp på denne siden.

Se rammeplan og kravspesifikasjon for kurs i akuttmedisin for legevaktpersonell (ZIP).

Sist faglig oppdatert: 28. november 2017