​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

Evaluering av Opptrappingsplanen for rusfeltethttps://helsedirektoratet.no/nyheter/evaluering-av-opptrappingsplanen-for-rusfeltetEvaluering av Opptrappingsplanen for rusfeltet25.04.2018 12:55:43
Leiarar i helse- og omsorgstenestene i kommunane er blitt tryggare i leiarrollahttps://helsedirektoratet.no/nyheter/leiarar-i-helse-og-omsorgstenestene-i-kommunane-er-blitt-tryggare-i-leiarrollaLeiarar i helse- og omsorgstenestene i kommunane er blitt tryggare i leiarrolla25.04.2018 08:10:59
Brukertilfredshetsevaluering: Fornøyde med kommunale rustjenesterhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/brukertilfredshetsevaluering-fornoyde-med-kommunale-rustjenesterBrukertilfredshetsevaluering: Fornøyde med kommunale rustjenester25.04.2018 07:55:00

 

 

Tobakksavvenning for frisklivssentralerhttps://helsedirektoratet.no/konferanser/tobakksavvenning-for-frisklivssentralerTobakksavvenning for frisklivssentralerHelsedirektoratet, Universitetsgata 2, Oslostring;#25.string;#APRIL
Forskjellig kvalitet i norsk helsetjeneste - årets helsetalehttps://helsedirektoratet.no/konferanser/forskjellig-kvalitet-i-norsk-helsetjeneste-arets-helsetaleForskjellig kvalitet i norsk helsetjeneste - årets helsetaleAuditoriet i Helsedirektoratets lokaler, Universitetsgata 2string;#26.string;#APRIL
Helsekonferansen 2018https://helsedirektoratet.no/konferanser/helsekonferansen-2018Helsekonferansen 2018Clarion Hotel & Congress Oslo Airportstring;#3.-4.string;#MAI