​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

Hvordan går du frem for å få hjelp ved en kritisk hendelse?https://helsedirektoratet.no/nyheter/hvordan-gar-du-frem-for-a-fa-hjelp-ved-en-kritisk-hendelseHvordan går du frem for å få hjelp ved en kritisk hendelse?15.07.2016 09:04:25
KAD og sykehjem teller nå som praksis for spesialiteten i allmennmedisinhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/kad-og-sykehjem-teller-na-som-praksis-for-spesialiteten-i-allmennmedisinKAD og sykehjem teller nå som praksis for spesialiteten i allmennmedisin08.07.2016 12:51:36
Helsetenestetilbodet til flyktningar og asylsøkjararhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/helsetenestetilbodet-til-flyktningar-og-asylsokjararHelsetenestetilbodet til flyktningar og asylsøkjarar04.07.2016 08:19:00

 

 

Kurslederopplæring i KiD (kurs i mestring av depresjon)https://helsedirektoratet.no/konferanser/kurslederopplering-i-kid-kurs-i-mestring-av-depresjonKurslederopplæring i KiD (kurs i mestring av depresjon)Quality Airport Hotel Værnes, Stjørdalstring;#8.-12.string;#AUGUST
Fra kunnskap til kompetanse – på fagfeltet overvekt og fedme hos barn og ungehttps://helsedirektoratet.no/konferanser/fra-kunnskap-til-kompetanse-pa-fagfeltet-overvekt-og-fedme-hos-barn-og-ungeFra kunnskap til kompetanse – på fagfeltet overvekt og fedme hos barn og ungeHelsedirektoratet, Universitetsgata 2, Oslostring;#24.-25.string;#AUGUST
Kurs i hendelsesanalysehttps://helsedirektoratet.no/konferanser/kurs-i-hendelsesanalyseKurs i hendelsesanalyseHelsedirektoratet, Universitetsgata 2, Oslostring;#30.-31.string;#AUGUST