​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

Økt støtte til standardiserte tobakkspakningerhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/okt-stotte-til-standardiserte-tobakkspakningerØkt støtte til standardiserte tobakkspakninger18.09.2017 07:42:25
- Flere bør ta influensavaksinehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/-flere-bor-ta-influensavaksine- Flere bør ta influensavaksine15.09.2017 07:42:32
Helsestasjon for ungdom: Tilgjengelighet og psykisk helse sentralt i ny retningslinjehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/helsestasjon-for-ungdom-tilgjengelighet-og-psykisk-helse-sentralt-i-ny-retningslinjeHelsestasjon for ungdom: Tilgjengelighet og psykisk helse sentralt i ny retningslinje13.09.2017 08:30:00

 

 

Kontaktkonferansehttps://helsedirektoratet.no/konferanser/kontaktkonferanseKontaktkonferanseHelsedirektoratets auditorium, Universitetsgata 2, Oslostring;#21.string;#SEPTEMBER
Tobakksavvenning for frisklivssentralerhttps://helsedirektoratet.no/konferanser/tobakksavvenning-for-frisklivssentralerTobakksavvenning for frisklivssentralerScandic St. Olavs plass, Oslostring;#11.string;#OKTOBER
Nasjonal helseberedskapskonferansehttps://helsedirektoratet.no/konferanser/nasjonal-helseberedskapskonferanseNasjonal helseberedskapskonferanseScandic Hell, Stjørdalstring;#11.-12.string;#OKTOBER