Bestill rundskrivet i papirversjon

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming – Lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 9.

Rundskrivet til helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 inneholder de enkelte bestemmelsene med kommentarer. Videre inneholder det omtale av viktige temaer ved yting av helse- og omsorgstjenester til personer med psykisk utviklingshemming. Det erstatter tidligere rundskriv IS-10/2004 Lov om sosiale tjenester kapittel 4A – Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming.

Det er viktig at rettssikkerheten til personer med psykisk utviklingshemming blir ivaretatt på en god måte, og at helse- og omsorgstjenesten arbeider systematisk og bevisst med å forebygge behovet for bruk av tvang og makt i tjenestene.  Formålet med rundskrivet er å bidra til dette.

Maler for søknader for dispensasjon, vedtak og meldinger

10.09.2018:
Det er gjort mindre endringer i den nye vedtaksmalen siden den først ble publisert, se særlig pkt. 7.3 hvor det har kommet inn en ny kolonne. Videre er den røde teksten i malene (hjelpeteksten) nå formatert som "skjult tekst", og forsvinner ved utskrift. På samme måte som før skal denne teksten ikke være med når dokumentet sendes til Fylkesmannen. Legg også merke til at malen for dispensasjonssøknad er skilt ut som egen mal.

Tilbakemeldinger om malene kan sendes til Ann-Kristin Wassvik.

Fant du det du lette etter?​