Søk om data fra NPRhttps://helsedirektoratet.no/norsk-pasientregister-npr/sok-om-data-fra-nprSøk om data fra NPRSøknad om data fra Norsk pasientregister (NPR) sendes inn via altinn.no.694Artikkel
Registrere og rapportere data til NPRhttps://helsedirektoratet.no/norsk-pasientregister-npr/registrere-og-rapportere-data-til-nprRegistrere og rapportere data til NPRFrister for rapportering av data, gyldige formater, kontaktinformasjon og hvordan data skal sendes inn.590Artikkel
Søk om innsyn i egne helseopplysninger i NPRhttps://helsedirektoratet.no/norsk-pasientregister-npr/sok-om-innsyn-i-egne-helseopplysninger-i-nprSøk om innsyn i egne helseopplysninger i NPRSom pasient har du rett til å vite hvilke opplysninger som er registrert om deg i Norsk pasientregister og hvem som har fått utlevert personidentifiserbare helseopplysninger om deg. 508Artikkel
Om NPRhttps://helsedirektoratet.no/norsk-pasientregister-npr/om-nprOm NPRInformasjon om innhold i registeret, informasjonssikkerhet, prosjekter og satsningsområder.482Transportside artikkel
Statistikkalender Norsk pasientregisterhttps://helsedirektoratet.no/norsk-pasientregister-npr/statistikkalender-norsk-pasientregisterStatistikkalender Norsk pasientregister1358Artikkel

Sist faglig oppdatert: 15. desember 2017