​​Endringer ved siste revisjon 

Handlingsprogrammets 6.utgave ble publisert 31.mars 2015 i forbindelse med beslutning gjort i Beslutningsforum for nye metoder 23.februar 2015, (Sak 9-2015) vedrørende Radium 223 (Xofigo®).

Handlingsprogrammets 7.utgave  ble publisert 13.juli 2015 i forbindelse med beslutninger gjort i Beslutningsforum 15.juni 2015 vedrørende Abirateron (Zytiga®) og Enzalutamid (Xtandi®). Ingen andre vesentlige endringer er foretatt i denne versjonen.

Det pågår en fullstendig revisjon av handlingsprogrammet, forventet ferdigstilt 2016.

Utgåtte versjoner​​​

IS-2312 [Gjeldende 31.03.15 - 12.07.15] (PDF)

IS-2268 [Gjeldende 06.01.15 - 30.03.15] (PDF) 

IS-2205 [Gjeldende 04.07.14 - 05.01.15] (PDF)

IS-2104 [Gjeldende 16.09.13 - 03.07.14] (PDF)​​

IS-1777 (2) [Gjeldende 17.10.12 - 15.09.13] (PDF)

IS-1777 (1) [Gjeldende 17.12.09 - 16.10.12] (PDF) 


 


 

Temaside om kreft​