Samfunnssikkerhet, helseberedskap og krisehåndteringhttps://helsedirektoratet.no/beredskap-og-krisehandtering/samfunnssikkerhet-helseberedskap-og-krisehandteringSamfunnssikkerhet, helseberedskap og krisehåndteringHelseberedskapens formål er å verne befolkningens liv og helse og bidra til at nødvendig helsehjelp, medisinsk behandling, pleie og omsorg, kan tilbys befolkningen ved krig og kriser og katastrofer i fredstid.6901Artikkel
Ebolahttps://helsedirektoratet.no/beredskap-og-krisehandtering/ebolaEbolaInformasjon, råd og rutiner for helsepersonell ved mistanke om ebolasmitte.100Artikkel

Sist faglig oppdatert: 6. mars 2018