Godkjente blodbanker i Norge (PDF)

 

Per 12. januar 2016 er det 30 godkjente blodbanker som alle er eid av helseforetakene. Noen av blodbankene har fordelt virksomheten ved ulike lokalisasjoner, men er organisert under samme ledelse.

Mer om godkjenning av blodbanker:

Blodforskriften kapittel 2 (lovdata.no)
 

Sist faglig oppdatert: 27. februar 2019