Blodforskriften (lovdata.no)

Blodforskriftens formål er å sikre et høyt beskyttelsesnivå for blodmottakere og blodgivere, herunder hindre overføring av smitte og trygge sikkerheten og kvaliteten på humant blod og blodkomponenter uansett anvendelsesformål.

Helsedirektoratet er gitt i oppdrag å forvalte forskriften:

  • tapping
  • testing
  • prosessering
  • oppbevaring
  • distribusjon
  • utlevering

   av humant blod og blodkomponenter og

  • behandling av helseopplysninger i blodgiverregistre


Blodforskriften er basert på EUs regelverk (ec.europa.eu).

Statens helsetilsyn og Statens legemiddelverk fører tilsyn med blodbanker og transfusjonsenheter.

Sist faglig oppdatert: 28. juni 2016