​Personell i helse- og omsorgstjenesten er pålagt en omfattende taushetsplikt. Taushetsplikten skal verne om pasientens personvern og integritet og sikre befolkningens tillit til helse- og omsorgstjenesten. Taushetsplikten skal også sikre kvalitet i helse- og omsorgstjenesten.

 

 

Taushetsplikt i helse- og omsorgstjenestenhttps://helsedirektoratet.no/taushetsplikt/taushetsplikt-i-helse-og-omsorgstjenestenTaushetsplikt i helse- og omsorgstjenestenPersonell i helse- og omsorgstjenesten er pålagt en omfattende taushetsplikt. Taushetsplikten skal verne om pasientens personvern og integritet, sikre befolkningens tillit til helse- og omsorgstjenesten og sikre kvalitet i helse- og omsorgstjenesten. 1641Artikkel
Helsepersonells vitneplikt for domstolene og fylkesnemndahttps://helsedirektoratet.no/taushetsplikt/helsepersonells-vitneplikt-for-domstolene-og-fylkesnemndaHelsepersonells vitneplikt for domstolene og fylkesnemndaAlle som blir innkalt plikter å møte som vitne og forklare seg for retten, med mindre annet er bestemt ved lov. Helsepersonell er i utgangspunktet også underlagt forklarings- og vitneplikt. 1644Artikkel

Sist faglig oppdatert: 7. februar 2018