Brosjyren er revidert i 2018.

Bestill papirutgave av brosjyren

Brosjyren gir en oversikt over pårørendes rettigheter og hvilke plikter helsepersonell har overfor pårørende av pasienter med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer.

​Pårørende er en viktig ressurs i behandlingen av personer med psykiske lidelser og ruslidelser. Et godt samarbeid med pårørende er derfor viktig i alt klinisk arbeid rettet mot disse pasientgruppene. Det er som hovedregel god praksis å involvere pårørende. Samtykke til å involvere pårørende bør drøftes jevnlig med pasienten.

Pårørende har lovfestede rettigheter som helsetjenesten og helsepersonell i det psykiske helsevernet og rusomsorgen plikter å oppfylle. Reglene skal ivareta hensynet både til pasienten og til pårørende. ​

Fant du det du lette etter?​