I mars 2014 ble nye nasjonale anbefalinger for fysisk aktivitet lansert.

Denne rapporten inneholder oppdaterte analyser fra undersøkelsen Fysisk aktivitet blant voksne og eldre i Norge, som var den første nasjonale undersøkelsen i overvåkingssystemet for voksne og eldre.

Hensikten har vært å se hvor stor andel voksne og eldre som oppfyller de nye anbefalingene for fysisk aktivitet.​

Om undersøkelsen

​Undersøkelsen er en del av et nasjonalt system for å følge med på det fysiske aktivitetsnivået i befolkingen. Dette inkluderer kartlegging av fysisk aktivitet blant barn og unge. 

Arbeidet ble igangsatt i som et resultat av Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005–2009 (regjeringen.no).  

Registrering av fysisk aktivitet i befolkningen er viktig for å følge med på utvikling av fysisk aktivitetsnivå og tid brukt i ro. Objektive målinger som er brukt i denne undersøkelse gir et nøyaktigere bilde av helsefremmende fysisk aktivitet sammenlignet med spørreskjema eller intervju.

Fant du det du lette etter?​