​Rapporten inneholder en litteraturgjennomgang og vektlegger effekten av ulike tiltak.

Videre er det en oppsummering om erfaringer fra ulike virkemidler og tiltak i skolen. Rapporten gir nyttig kunnskap som er grunnleggende for utforming av effektive tiltak for å øke mengden av fysisk aktivitet i skolen.

Senere års forskning har vist at fysisk aktivitet har positiv effekt på blant annet kognitiv funksjon og læring. Det er ikke omtalt i denne rapporten.

 

Fant du det du lette etter?​