Last ned PDF (2.2 MB)

Analyser av bruk av tvang i det psykiske helsevernet for voksne

Rapportene inneholder:

  • en oversikt over lovgrunnlaget på feltet
  • resultater basert på data institusjonene har rapportert til Norsk pasientregister
  • en gjennomgang av resultater fra kontrollkommisjonenes arbeid og av fylkesmennenes  behandling av klager på vedtak om tvangsbehandling
  • en oppsummering av kontrollkommisjonenes merknader om pasientenes generelle velferd

Rapporten fra 2015 presenterer analyser fra de to viktige klageinstansene for vedtak etter psykisk helsevernloven, nemlig kontrollkommisjonene og fylkesmannen (kapittel 2 og 3). I kapittel 4 presenteres en analyse fra neste (og siste) klageinstans for tvungent psykisk helsevern – nemlig domstolene

Fant du det du lette etter?​