Last ned PDF (1,9 MB)

Analyser av bruk av tvang i det psykiske helsevernet for voksne

Rapportene inneholder:
- en oversikt over lovgrunnlaget på feltet
- resultater basert på data institusjonene har rapportert til Norsk pasientregister
- en gjennomgang av resultater fra kontrollkommisjonenes arbeid og av fylkesmennenes  behandling av klager på vedtak om tvangsbehandling
- en oppsummering av kontrollkommisjonenes merknader om pasientenes generelle velferd
 Rapporten fra 2014 har i tillegg kapitler om domstolsprøving av tvungent vern, datakvalitet, kvalitetsindikatorer og strategi økt frivillighet

skriv ut del på facebook del på twitter