​​Brosjyrene skal bidra til å tydeliggjøre satsningen på Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) samt å sette fokus på lokalt samarbeid for et ledd i måloppnåelsen. Politirådet er en aktuell arena for å få til godt samarbeid lokalt.

​Formålet med Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) er å

  • redusere overskjenking
  • unngå skjenking til mindreårige
  • minske rusrelatert vold og ordensforstyrrelser.

Kompetanseheving, samarbeid, styrket kontroll og sanksjoner er viktige tiltak for å nå målene, og arbeidet skal på sikt føre til en vesentlig økt vektlegging av folkehelsehensyn også i den lokale alkoholpolitikken.

Fant du det du lette etter?​