Tvang i psykisk helsevernhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/tvang/tvang-i-psykisk-helsevernTvang i psykisk helsevernPsykisk helsevernloven åpner for bruk av tvang i psykisk helsevern. Dette forutsetter at strenge vilkår er oppfylt.757Artikkel
Veileder om tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemerhttps://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-om-tvangstiltak-overfor-personer-med-rusmiddelproblemerVeileder om tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer7441Tvang overfor personer med rusmiddelproblemerRetningslinjer PDF

Sist faglig oppdatert: 19. desember 2016