​​​​​​​​​​Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen

Helsedirektoratets Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen bygger på «Retningslinjer for skolemåltidet» fra 2003, men er mer utdypende og omfattende. Den består av tre deler for henholdsvis barneskole/SFO, ungdomsskole og videregående skole som også kan lastes ned i PDF format.

Barneskole/SFO

Ungdomsskole​Videregående skole​

Retningslinje bokmål (PDF)

​Retningslinje bokmål (PDF)

Retningslinje bokmål (PDF)

Retningslinje nynorsk (PDF)

​​Retningslinje nynorsk (PDF)

​​Retningslinje nynorsk (PDF)

​Kortversjon (PDF)

​​Kortversjon (PDF)

​​Kortversjon (PDF)

Barn og unge bør få sjansen til å etablere et godt, helsefremmende kosthold. Helsedirektoratets retningslinjer for skolemåltidet skal fremme helse, trivsel og læring. Skolemåltidet er et sentralt element i skolehverdagen når det gjelder å skape et godt lærings- og oppvekstmiljø for elevene. Det har betydning for barn og unges kosthold og helse på kort og lang sikt.

Retningslinjen vil være tema for en rekke regionale konferanser som pågår i år. De regionale konferansene omtales hos Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (mhfa.no).

Filmer og materiell om skolemåltid

Aktører som ønsker å bidra til at mat og måltider som tilbys i skolen er i tråd med nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skole og SFO kan bruke Helsedirektoratets filmer, presentasjoner til hjelp. Det finnes også undervisningsmateriell om Nøkkelhullet.

Kampanjefilmer

Helsedirektoratet har laget to filmer i en mini dokumentar om skolemåltidet der fire tiendeklassinger tester sine skolematvaner på en førsteklasse, og observerer hvordan maten påvirker elevene og klassen. Skolemateksperimentet er reelt, og barnas reaksjoner er ekte. Dette er underholdende, men samtidig danner det grunnlag for refleksjon rundt hva et sunt skolemåltid kan bestå av, og hvorfor det er viktig.

 

Episode 1: Kebab vs. matpakke – Skolemateksperimentet 1#2 (youtube.com)

Episode 2: Vaffel vs. middagsrester – Skolemateksperimentet 2#2 (youtube.com)

Skolematfilmene egner seg godt til bruk i undervisning, i foredrag eller som utgangspunkt for diskusjon på foreldremøter.

Presentasjon om skolemåltidet

Det er også utviklet støttemateriell med diskusjonspunkter som kan brukes:

Materiell om matpakke og kostråd

Informasjonspakken inneholder plakater, presentasjoner og annet materiell om matpakke og kostråd, som kan brukes i undervisnings- og informasjonsarbeid til både elever, foreldre og andre som påvirker elevenes måltider i skolehverdagen​.

Matpakker – presentasjon for barn (PDF)

med notater​

uten notater​​

Matpakker – for voksne (PDF)

med notater​

uten notater​

Råd for et sunnere kosthold (PDF)

med notater​

​​uten notater​

Undervisningsmateriell om Nøkkelhullet

Undervisningsmateriellet om Nøkkelhullet er et godt redskap for lærere som vil gi barna kunnskap om sunn mat (nokkelhullsmerket.no). Undervisningsopplegget knyttet til Nøkkelhullet er beregnet for bruk i grunnskolen og finnes på både bokmål og nynorsk. Opplegget er tilpasset 3.–4., 5.–7. og 8.–10. årstrinn.

Opplegg for «Påfyll» kantinekurs

Kommuner, skoler og andre aktører som ønsker å tilby kompetansheving rundt matservering i ungdomsskoler kan bruke opplegget «Påfyll». Kurset gir ansvarlige og øvrige som jobber med kantina/matboden kompetanseheving, inspirasjon og praktiske grep til å ha et tilbud i tråd med Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen.

Kurspakken består av støttemateriell som er skreddersydd for ungdomsskolekantiner og -matboder (se tabell under). Det følger også med informasjon om hvem kan holde kurset samt råd og tips for å sikre en vellykket gjennomføring.

Til kursholdere​Til kursdeltagere
​Introduksjon (pps)​Skolemåltidet (pps)
​Invitasjonsmal (doc)​Sunn drift (pps)
​Oppfølgingsmal (doc)​Markedsføring av sunn mat (pps)
​Oppskrifter og handlelister (pdf)​Evalueringsskjema (pdf) 

​Kantinehefte (pdf)

​Kursbevis/diplom (pdf)

 

Kurset finnes også digitalt hos Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (mhfa.no).

Kokebok for alle

«Kokebok for alle» skal stimulere til matglede og inspirere både unge og voksne til å lage enkel, god og sunn mat i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger for et sunt kosthold.

Til bruk i faget Mat og helse

«Kokebok for alle» er en grunnleggende kokebok som er utviklet spesielt med tanke på opplæring i det praktiske faget Mat og helse i ungdomsskolen. 

Oppskriftene med serveringsforslag er eksempler på hvordan kostrådene kan brukes i praksis. Økt kunnskap om mat og praktiske ferdigheter i matlaging kan være med å legge grunnlaget for et sunt kosthold og er viktig i arbeidet med å bedre folkehelsen gjennom gode levevaner.

«Kokebok for alle» kom i 2007 og er en oppfølger til kokeboken «Fra boller til burritos». I forbindelse med helsemyndighetenes lansering av de nye kostrådene ble Kokebok for alle oppdatert i 2011.

Digital Kokebok for alle

Kokeboken har til og med 2015 blitt delt ut gratis til elevene og lærerstudentene i Mat og helse. Fra høsten 2016 er det ikke lenger utdeling av gratis bøker da Kokebok for alle er digitalisert.

Digital Kokebok for alle er gratis tilgjengelig for alle som ønsker å bruke den.

Digital Kokebok for alle – bokmål (unibok.no)Digital Kokebok for alle - nynorsk (unibok.no) 

Digital Kokebok for alle inneholder de samme oppskriftene som den trykte versjonen av boken. Kokeboken er oversiktlig og enkel å bruke. En klikkbar innholdsfortegnelse tar deg raskt til kapittelet du ønsker å lese, og med en enkel søkefunksjon kan man gjøre fritekstsøk og søke etter sidetall. Med flytende design vil innholdet i boken tilpasse seg skjermen på enheten man leser fra.

Skoleelever får tilgang til en personlig kokebok gjennom pålogging via Feide. Elevene vil da kunne benytte studieverktøy som å skrive notater, utheve tekst i ulike farger og å legge til bokmerker.

Kokeboken kan lastes ned for bruk uten nettilgang.

Kokebok for alle bruker digitalbokløsningen Unibok. Les mer om Unibok og hvordan det fungerer på www.unibok.no.

Den trykte versjonen av kokeboken kan kjøpes i bokhandel elle​r via nettbokhandlere.

​Undervisningsmateriell

Helsedirektoratet har utarbeidet undervisningsmateriell til «Kokebok for alle». Informasjon om kokeboka til lærere følger også med. Alle foredragene finner du i to formater, ppt og pdf.

Filtype
Informasjon til lærer om «Kokebok for alle»​ PDF
Merking og hygiene ​ PDF PPT
Måltidene​ PDF PPT
​Råd om kosthold PDF PPT
​Tilberedning av kjøtt og fisk PDF PPT​

Frukt, melk og fisk i skolen

Skolefrukt

Skolefrukt er et ledd i myndighetenes arbeid med å øke forbruket av frukt og grønnsaker blant grunnskoleelever. Abonnementet på Skolefrukt betales av elevens foreldre/foresatte. Elevene får en frisk frukt eller grønnsak som kan være eple, pære, appelsin, banan, gulrot, kiwi, nektarin eller klementin, avhengig av sesong. Tilbudet er subsidiert av myndighetene med 1 krone og koster 3 kroner per dag. Foresatte betaler kun for de dagene skolen har bestemt at det skal deles ut frukt/grønt. Alle grunnskoler kan delta, og mer informasjon om skolefruktordningen, påmelding og betaling finnes hos skolefrukt.no.

Kartlegging viser et gjennomsnittlig inntak av frukt og grønt blant barn og unge på halvparten av anbefalingen om minst 5 porsjoner grønnsaker og frukt daglig. Skolefrukt utgjør en del av arbeidet med å få barn og unge til å spise mer frukt og grønnsaker og er også et verktøy for å oppfylle Helsedirektoratets retningslinjer for skolemåltidet.

Skolemelk

Helsedirektoratet anbefaler at elevene drikker skummet melk, lettmelk med 0,7 % fett eller mindre eller lettmelk på skolen. Melk er både næringsrikt og godt, og spesielt viktig for barn og ungdom. En liten kartong med skolemelk dekker 1/3 av barnets daglige kalsiumbehov. Tilførsel av tilstrekkelig med kalsium i barne- og ungdomsårene, mens skjelettet enda er i vekst, er nødvendig for å oppnå så tett beinmasse som mulig. Lav beinmasse henger sammen med risiko for osteoporose. Tilbud om mager melk til skolemåltidet bidrar derfor til å forebygge kostholdsrelaterte sykdommer.

Skolemelkordningen sikrer at elevene får tilgang til kald melk på skolen hver dag. Ordningen baserer seg på råd fra Helsedirektoratet om at melk bør være en del av skolemåltidet. Melken er subsidiert slik at alle skoleelever får tilbud om melk til redusert pris gjennom skolemelkordningen (skolemelk.no)

Fiskesprell

Fiskesprell er et nasjonalt kostholdsprogram som har som mål å øke sjømatkonsumet blant barn og unge. Fiskesprell har blant annet kurs for SFO-ansatte og lærere og undervisningsopplegg i mat og helse. Det er også mulig å søke om råvarestøtte til innkjøp av sjømat til undervisningen i mat og helse, kollegamøte, foreldrearrangement eller sjømatdag i kantina. Les mer på fiskesprell.no   

Undersøkelser av mat og måltider i skolen

Helsedirektoratet gjennomførte en stor kvantitativ og kvalitativ undersøkelse av mat og måltider i grunnskole, videregående skole og skolefritidsordning i 2013. Parallelt med landsdekkende kartlegginger av grunnskole, videregående skole og skolefritidsordning ble det gjennomført case-studier for å få mer kunnskap om kantinedrift i videregående skole og måltidstilbud på skolefritidsordninger (SFO). Resultatene er oppsummert i fem rapporter.

Høgskolen i Bergen gjennomførte case-studiene med intervjuer og observasjoner i kantiner på fire videregående skoler og fire SFOer. Universitetet i Oslo gjennomførte landsdekkende spørreskjemaundersøkelser blant kontaktlærere, skoleledere, og ansatte i kantine og matbod.

Eldre undersøkelser og rapporter

En arbeidsgruppe anbefalte i 2006 gratis melk, frukt og grønnsaker til hele grunnskolen. På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utarbeidet arbeidsgruppen rapporten «Skolemåltidet i grunnskolen – kunnskapsgrunnlag, nytte- og kostnadsvirkninger og vurderinger av ulike skolemåltidsmodeller» regjeringen.no, pdf).

Videre anbefalte arbeidsgruppen at det bør vurderes å utvide dette tilbudet til et komplett brødmåltid. Regelmessig tilførsel av mat og drikke er viktig for at elevene skal ha den energi de trenger i løpet av skoledagen. En kartlegging arbeidsgruppen gjorde viste at en del skoleelever, særlig på ungdomsskoletrinnet, ikke hadde med seg matpakke. Forsøk med gratis frukt og grønt viser at elever fra alle sosiale lag øker inntaket av frukt og grønt.

Sist faglig oppdatert: 20. februar 2017

skriv ut del på facebook del på twitter