Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen

Plakat med de 12 anbefalingene i retningslinjen, A3-format:

Plakat: Mat og måltider i barnehagen (bokmål/nynorsk) (PDF) 

Plakat: Mat og måltider i barnehagen (bokmål/nynorsk) – bestill i trykket format

Plakat: Mat og måltider i barnehagen (samisk) (PDF)

 

Oppskriftshefte

Oppskriftsheftet Bra mat i barnehagen er et praktisk verktøy som skal gjøre det enklere for de ansatte i barnehagen å legge til rette for gode måltidsopplevelser og sunn mat i barnehagen.

Fiskesprell i barnehagen

Fiskesprell er et nasjonalt kostholdsprogram som har som mål å fremme forbruket av fisk og annen sjømat blant barn og unge. Fiskesprell bidrar til implementering av myndighetenes retningslinjer for mat og måltider i barnehagen, og er et ledd i det forebyggende folkehelsearbeidet i fylkeskommunene.

Fiskesprell var fra 2008 til 2012 et landsomfattende prosjekt med tilbud til alle barnehager, barneskoler og ungdomsskoler. På bakgrunn av positive erfaringer ble prosjektet besluttet videreført som et kostholdsprogram.

Fylkeskommuner kan søke om tilskudd til å arrangere kurs for ansatte i barnehage, SFO og eventuelt andre som arbeider med barn og unge. Kompetanseheving av personell, med både teori og praktisk matlaging, har vist seg å ha stor betydning for å få mer sjømat inn i barnehagen.

Undersøkelser av mat og måltider i barnehagen

Helsedirektoratet gjennomførte en undersøkelse blant styrere og pedagogiske ledere i norske barnehager i 2011 blant annet for å kartlegge tilbudet av mat og drikke og organiseringen av måltider. Resultatene viste stor forbedring i mattilbudet siden forrige kartlegging i 2005 (pdf). Utfordringen som utpekte seg som den største i 2011 var å øke tilbudet av grønnsaker.

Sist faglig oppdatert: 5. desember 2018