Tilbud ved frisklivssentraler og veilederkurshttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/frisklivssentraler/tilbud-ved-frisklivssentraler-og-veilederkursTilbud ved frisklivssentraler og veilederkursVeilederkurs for ansatte og anbefalte tilbud, kurskonsept og materiell til bruk i frisklivssentraler. 1402
Hva er en frisklivssentral?https://helsedirektoratet.no/folkehelse/frisklivssentraler/hva-er-en-frisklivssentralHva er en frisklivssentral?Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste. Målgruppen er de som har økt risiko for, eller som har utviklet sykdom og trenger støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.1389
Grafisk profil og markedsføring av frisklivssentralerhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/frisklivssentraler/grafisk-profil-og-markedsforing-av-frisklivssentralerGrafisk profil og markedsføring av frisklivssentralerHer ligger mal for kommunikasjonsplan, profilveileder, fargepalett, fonter og frisklivsresept. Last ned logoer og designelementer. Målrettet og systematisk informasjon om frisklivssentralen sikrer god forankring og kjennskap til tilbudet. 1406
Etablering og organisering av frisklivssentralerhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/frisklivssentraler/etablering-og-organisering-av-frisklivssentralerEtablering og organisering av frisklivssentralerVeileder for kommunale frisklivsentraler beskriver kvalitetskrav og anbefalinger for etablering og organisering. Utviklingssentralene er en ressurs for kommuner i etableringsfasen. Drift av frisklivssentralen skal finansieres over kommunens budsjett. 1393
Dokumentasjon, journalføring og statistikkhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/frisklivssentraler/dokumentasjon-journalforing-og-statistikkDokumentasjon, journalføring og statistikkÅ registrere og evaluere drift og resultater er viktig for å kvalitetssikre og utvikle frisklivssentralen. Frisklivssentralen skal føre elektronisk journal for å dokumentere helsehjelpen. 1404

skriv ut del på facebook del på twitter