Hva er en frisklivssentral?https://helsedirektoratet.no/folkehelse/frisklivssentraler/hva-er-en-frisklivssentralHva er en frisklivssentral?Frisklivssentralen er en kommunal helsefremmende og forebyggende helsetjeneste. Målgruppen er de som har økt risiko for, eller som har utviklet sykdom og trenger oppfølging av helsepersonell til å endre levevaner og mestre sykdom.1389
Hvorfor frisklivssentraler?https://helsedirektoratet.no/folkehelse/frisklivssentraler/hvorfor-frisklivssentralerHvorfor frisklivssentraler?Dagens helseutfordringer krever økt forebyggende innsats. Frisklivssentraler er en viktig forebyggende helsetjeneste som tilbyr kunnskapsbasert og effektiv hjelp til å endre levevaner og mestre sykdom og helseplager. 1391
Etablering og organisering av frisklivssentralerhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/frisklivssentraler/etablering-og-organisering-av-frisklivssentralerEtablering og organisering av frisklivssentralerVeileder for kommunale frisklivsentraler gir anbefalinger for etablering, organisering og innholdet i tjenestetilbudet ved frisklivssentraler.1393
Tilbud ved frisklivssentralerhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/frisklivssentraler/tilbud-ved-frisklivssentralerTilbud ved frisklivssentralerFrisklivssentralen tilbyr er et tidsbegrenset, strukturert veilednings- og oppfølgingstilbud over 12 uker for endring av levevaner og mestring av helseplager. Tilbudet starter og avsluttes med en helsesamtale som baseres på motiverende intervju.1402
Dokumentasjon, journalføring og statistikkhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/frisklivssentraler/dokumentasjon-journalforing-og-statistikkDokumentasjon, journalføring og statistikkFrisklivssentralen er en helsetjeneste og skal føre elektronisk journal for å dokumentere driften. Å registrere og evaluere er viktig for å kvalitetssikre og utvikle frisklivssentralen videre. 1404
Kurslederkurs, kurs og materiell til bruk i frisklivssentralerhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/frisklivssentraler/kurslederkurs-kurs-og-materiell-til-bruk-i-frisklivssentralerKurslederkurs, kurs og materiell til bruk i frisklivssentralerHelsedirektoratet har utarbeidet flere kurskonsept, kurslederkurs, veiledere og materiell som er tilpasset kompetansebehovet og virksomheten i frisklivssentraler, inkludert «Bra Mat for bedre helse». Aktuelle kurs kunngjøres på nettsidene.1405
Kommunale lærings- og mestringstilbud og frisklivssentralerhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/frisklivssentraler/kommunale-lerings-og-mestringstilbud-og-frisklivssentralerKommunale lærings- og mestringstilbud og frisklivssentralerFrisklivssentraler og kommunale lærings- og mestringstilbud er kommunale tjenester og tilbud som utfyller og overlapper hverandre og bør sees i sammenheng. Begge samarbeider med lærings- og mestringssentrene i helseforetakene.1487
Informasjon og markedsføring av frisklivssentralerhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/frisklivssentraler/informasjon-og-markedsforing-av-frisklivssentralerInformasjon og markedsføring av frisklivssentralerFinn mal for kommunikasjonsplan, profilveileder, fargepalett, fonter og frisklivsresept. Last ned logoer og designelementer.1406

skriv ut del på facebook del på twitter