Tilbud ved frisklivssentraler og veilederkurshttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/frisklivssentraler/tilbud-ved-frisklivssentraler-og-veilederkursTilbud ved frisklivssentraler og veilederkursVeilederkurs for ansatte og anbefalte tilbud, kurskonsept og materiell til bruk i frisklivssentraler. Idébank for deling av erfaringer og tiltak.1402Artikkel
Hva er en frisklivssentral?https://helsedirektoratet.no/folkehelse/frisklivssentraler/hva-er-en-frisklivssentralHva er en frisklivssentral?Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste. Målgruppen er de som har økt risiko for, eller som har utviklet sykdom og trenger støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.1389Artikkel
Grafisk profil og markedsføring av frisklivssentralerhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/frisklivssentraler/grafisk-profil-og-markedsforing-av-frisklivssentralerGrafisk profil og markedsføring av frisklivssentralerMal for kommunikasjonsplan, profilveileder, film, fargepalett, fonter og frisklivsresept. Last ned logoer og designelementer. 1406Artikkel
Etablering og organisering av frisklivssentralerhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/frisklivssentraler/etablering-og-organisering-av-frisklivssentralerEtablering og organisering av frisklivssentralerVeileder for kommunale frisklivsentraler beskriver kvalitetskrav og anbefalinger for etablering og organisering. Utviklingssentralene er en ressurs for kommuner i etableringsfasen. Drift av frisklivssentralen skal finansieres over kommunens budsjett. 1393Artikkel
Dokumentasjon, journalføring og statistikkhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/frisklivssentraler/dokumentasjon-journalforing-og-statistikkDokumentasjon, journalføring og statistikkÅ registrere og evaluere drift og resultater er viktig for å kvalitetssikre og utvikle frisklivssentralen. Frisklivssentralen skal føre elektronisk journal for å dokumentere helsehjelpen. 1404Artikkel

Sist faglig oppdatert: 19. mars 2019