​​

 

 

Hva er veivisere i lokale folkehelsetiltak?https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokale-folkehelsetiltak/hva-er-veivisere-i-lokale-folkehelsetiltakHva er veivisere i lokale folkehelsetiltak?Veiviserne er et praktisk hjelpemiddel i kommunenes arbeid med tiltak for å bedre befolkningens helse.1499Artikkel
Prinsipper for tiltaksutforminghttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokale-folkehelsetiltak/prinsipper-for-tiltaksutformingPrinsipper for tiltaksutforming​Godt folkehelsearbeid må også handle om å utjevne sosial ulikhet i helse.1500Artikkel
Psykisk helse og livskvalitet - lokalt folkehelsearbeidhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokale-folkehelsetiltak/psykisk-helse-og-livskvalitet-lokalt-folkehelsearbeidPsykisk helse og livskvalitet - lokalt folkehelsearbeidPsykisk helse i folkehelsearbeidet og hvordan psykisk uhelse påvirker livskvalitet. Om stress og mestring, sosial støtte, deltakelse, nettverk, nærmiljø, fritid og frivillighet, og hvordan kommunen kan jobbe systematisk med dette. 6784Artikkel
Utdanning - lokalt folkehelsearbeidhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokale-folkehelsetiltak/utdanning-lokalt-folkehelsearbeidUtdanning - lokalt folkehelsearbeidUtdanning som viktig del av oppveksten, som ressurs for enkeltmennesker og som grunnlag for deltakelse i samfunnet. Tilrettelegging for en helsefremmende oppvekst gjennom barnehage, læring, utdanning og tidlig innsats. ​​1091Artikkel
Økonomi - Lokalt folkehelsearbeidhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokale-folkehelsetiltak/okonomi-lokalt-folkehelsearbeidØkonomi - Lokalt folkehelsearbeidHelsen i befolkningen blir gradvis bedre med økende inntekt. Kommunens utforming av tjenester og velferdsordninger kan ha stor betydning for innbyggernes økonomi, og dermed også for helsen og fordeling av helse i befolkningen. 835Artikkel
Bolig – lokalt folkehelsearbeidhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokale-folkehelsetiltak/bolig-lokalt-folkehelsearbeidBolig – lokalt folkehelsearbeidKommunal boligutvikling og boforhold som kan være helseskadelige. Kommunale virkemidler med betydning for bolig, boforhold og bosituasjonen til innbyggerne. 1099Artikkel
Arbeid – lokalt folkehelsearbeidhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokale-folkehelsetiltak/arbeid-lokalt-folkehelsearbeidArbeid – lokalt folkehelsearbeidBetydningen av å ha arbeid og risikofaktorer ved arbeidsmiljøet. Kommunens muligheter for å fremme arbeidstilknytning og forebygge utstøting fra arbeidslivet, og kommunens rolle som arbeidsgiver. 50Artikkel
Miljørettet helsevern – lokalt folkehelsearbeidhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokale-folkehelsetiltak/miljorettet-helsevern-lokalt-folkehelsearbeidMiljørettet helsevern – lokalt folkehelsearbeidMiljøfaktorer som påvirker helsen; biologiske, kjemiske og fysiske miljøfaktorer. Ansvar og myndighet for fagområdet miljørettet helsevern er lagt til kommunen. 1101Artikkel
Skader og ulykker – lokalt folkehelsearbeidhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokale-folkehelsetiltak/skader-og-ulykker-lokalt-folkehelsearbeidSkader og ulykker – lokalt folkehelsearbeidForekomst av skader og ulykker i befolkningen. Hvordan kommunen kan bidra til å forebygge skader og ulykker. Rolleavklaring mellom statlig, regionalt og lokalt ansvar. 1104Artikkel
Ernæring – lokalt folkehelsearbeidhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokale-folkehelsetiltak/ernering-lokalt-folkehelsearbeidErnæring – lokalt folkehelsearbeidKosthold i ulike befolkningsgrupper. Råd og anbefalinger om kosthold. Kommunens virkemidler med utgangspunkt i ansvaret de har for skoler og barnehage, som planmyndighet, arbeidsgiver og tjenesteyter. 4554Artikkel
Alkohol – lokalt folkehelsearbeidhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokale-folkehelsetiltak/alkohol-lokalt-folkehelsearbeidAlkohol – lokalt folkehelsearbeidOm alkoholpolitikken, drikkemønstre, helseskader og andre konsekvenser av alkoholbruk. Kommunal alkoholpolitikk​, regulatoriske virkemidler, rusmiddelforebyggende tiltak, tidlig intervensjon og ansvarlig alkoholhåndtering. 1110Artikkel
Fysisk aktivitet – lokalt folkehelsearbeidhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokale-folkehelsetiltak/fysisk-aktivitet-lokalt-folkehelsearbeidFysisk aktivitet – lokalt folkehelsearbeidStatus for fysisk aktivitet og inaktivitet i ulike aldersgrupper. Gevinstene for kommunene ved å tilrettelegge for økt fysisk aktivitet gjennom konkrete tiltak og virkemidler. 1113Artikkel
Seksuell helse – lokalt folkehelsearbeidhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokale-folkehelsetiltak/seksuell-helse-lokalt-folkehelsearbeidSeksuell helse – lokalt folkehelsearbeidFaktorer som påvirker seksualiteten i et folkehelseperspektiv. Hvordan kommunen kan tilrettelegge og utforme tjenester og tiltak rettet mot positiv seksuell helse; selvbestemmelse, mestring og råderett over kropp og seksualitet.​​​​636Artikkel
Tobakk – lokalt folkehelsearbeidhttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokale-folkehelsetiltak/tobakk-lokalt-folkehelsearbeidTobakk – lokalt folkehelsearbeidTobakksbruk som samfunnsproblem. Helseskader ved tobakksbruk og forekomst i ulike fylker. Tobakksforebyggende tiltak i kommunen; tobakksfri oppvekst, røykeforbud, tilsyn, tobakksavvenning og forebyggende helsetjenester.​745Artikkel

Sist faglig oppdatert: 6. juni 2016