Sykeligheten blant innsatte i fengsler er høyere enn i befolkningen for øvrig. Det er dokumentert at innsatte i fengsel i større grad enn den øvrige befolkningen har rusmiddelproblemer, psykiske og somatiske lidelser, og rapporterer om selvopplevd dårlig helse. Psykiske helseproblemer og økningen i antall innsatte med utenlandsk opprinnelse medfører nye utfordringer for personell i helse- og omsorgstjenesten i fengsel.​​

Tilskudd fengselshelse

Det bevilges i statsbudsjettet årlig tilskudd til helse- og omsorgstjenester og tannhelsetjenester til innsatte i fengsel. Tilskuddet vil utlyses fra 2017 og det søkes årlig i Altinn.

Tilskuddsmottakerne må årlig rapportere i Altinn.

Rapporteringsfrist på tilskuddet er 1. mars hvert år.

Flere tilskudd

Ansvar for fengselshelsetjenestene

Kommuner med fengsel har ansvar for å yte helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel. Helseforetakene skal yte spesialisthelsetjenester. ​​​​​Fylkeskommunene har ansvar for tannhelsetjenestene.

Fagråd for helse- og omsorgstjenester samt tannhelsetjenester til innsatte i fengsel bidrar til faglig utvikling innenfor fengselshelsetjenesten, og er Helsedirektoratets rådgivende organ i arbeid med helsetjenestetilbudet til innsatte i fengsel.

 

 

Sist faglig oppdatert: 15. august 2018