Godkjente metoder for assistert befruktning

Assistert befruktning reguleres i bioteknologiloven kapittel 2 (lovdata.no).

 • Inseminasjon (§ 2-2 og § 2-3)
  - AIH, med sæd fra kvinnens ektefelle/partnere
  - AID, med sæd fra indentifiserbar giver 
 • In vitro fertilisering (§ 2-4)
  - IVF, prøverørsbefruktning med modne egg
  - ICSI, intracytoplasmatisk spermieinjeksjon, prøverørsbefruktning hvor en sædcelle blir ført inn i hvert av de modne eggene (mikroinjeksjon)
  - MESA/ TESE, prøverørsbehandling hvor man henter sæd fra mannens testikler eller bitestikler og gjør mikroinjeksjon (ICSI)

  Det er tillatt å bruke donorsæd både ved IVF og ICSI. Se også Veileder om assistert befruktning med donorsæd (PDF).

  Det er også mulig å hente ut umodne egg som modnes i laboratoriet før de befruktes ved hjelp av ICSI. Metoden kalles IVM (in vitro modning), og er lite brukt.
 • Assistert befruktning etter tilbaketransplantasjon av eggstokkvev

Se også Bioteknologirådets informasjon om de ulike metodene for assistert befruktning (bion.no).

Tilbud til lebiske par

I Norge tilbys assistert befruktning til lesbiske eller heterofile par. Tilgang til assistert befruktning for lesbiske par kom ved en lovendring som trådte i kraft 1. januar 2009.

Bioteknologiloven stiller krav til samlivsform, og legen skal foreta en medisinsk og psykososial vurdering av paret. Assistert befruktning kan skje med parets egne kjønnsceller, eller sæd fra en donor. Eggdonasjon er ikke tillatt i Norge.

Barn født etter assistert befruktning med donorsæd har rett til å få vite sædgivers identitet når barnet har fylt 18 år.

Se også forskrift om fastsetting av medmorskap (regjeringen.no).

Nedfrysing av eggstokkvev eller ubefruktede egg

​Nedfrysing av eggstokkvev (eller ubefruktede egg) er et tilbud for kvinner som skal gjennomgå en behandling som kan gjøre dem infertile.

Den fremste målgruppen er barn og unge voksne kvinner med kreft der kjemoterapi og/eller strålebehandling er aktuelt og der det er lite sannsynlig at kreften har spredd seg til eggstokkene. Det er satt en veiledende øvre aldersgrense på 35 år, siden antall egganlegg og kvalitet på eggene reduseres betydelig etter dette.

Alle pasienter som skal få lagret eggstokkvev henvises til Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet.

Nedfrysing av sæd og testikkelvev

Nedfrysing av sæd og testikkelvev. Menn som skal gjennomgå behandling som kan gjøre dem infertile kan få lagret sæd eller testikkelvev til senere bruk i forbindelse med assistert befruktning.

I Norge finnes tilbudet ved Oslo universitetssykehus, Haugesund sjukehus, Haukeland universitetssykehus, St Olavs hospital, Universitetssykehuset Nord-Norge (Tromsø) og Sykehuset Telemark HF.

Godkjente virksomheter assistert befruktning

Offentlige

Virksomheter og behandlingstilbud

ABD

​AIH​IVF​ICSIMESA
PESA
TESE
Oslo universitetssykehus Rikshospitalet​X​X​X​X​X
Oslo universitetssykehus Ullevål ​X​X​X
Sykehuset Telemark HF, Porsgrunn​X​X​X​X
Haugesund sjukehus – Helse Fonna X​​X​X​X​X
Haukeland universitetssykehus, Bergen ​X​X​X​X
St. Olavs hospital, Trondheim ​X​X​X​X
Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø ​X​X​X​X

Private

Virksomheter og behandlingstilbud

ABD

​AIH​IVF​ICSIMESA
PESA
TESE
IVF - Klinikken, Oslo ​X​X​X​X​X
Caruso AS (fertilitetssenteret) ​X​X​X​X
Klinikk Hausken, Haugesund ​X​X​X​X​X
Medicus AS, TrondheimX​​X​X​X​X
​Spiren fertilitetsklinikk, Trondheim​X​X​​X​​​X​X​​

Rapportering assistert befruktning

Skjema for rapportering blir sendt til den enkelte virksomhet i januar. ​Hvis du ikke har mottatt skjema. Ta kontakt på postmottak@helsedir.no.

Rapporter om assistert befruktning

Sist faglig oppdatert: 14. februar 2017