Helsedirektoratet har med bistand fra Utlendingsdirektoratet (UDI) koordinert arbeidet med å lage en undervisningspakke om seksuell og reproduktiv helse, hiv og andre seksuelt overførbare infeksjoner (SOI). Pakken skal brukes til undervisning på asylmottak, og kan benyttes i kommunenes øvrige arbeid rettet mot nyankomne innvandrere.

Undervisningspakken består av:

Asylsøkere er en sammensatt gruppe i endring. Materialet er laget med tanke på bruk i ulike typer grupper med asylsøkere, med rom for videre fordypning. Før undervisningen starter er det viktig å gjøre seg godt kjent med materialet, definere målgruppen og velge komponenter fra pakken som passer for den aktuelle gruppen. Det er viktig med god informasjon om lokale tilbud og tjenester.

Det anbefales å bruke veilederen for seksualundervisning på asylmottak som bakgrunn for undervisningen. Veilederen gir bakgrunnskunnskap som er viktig i møte med asylsøkere og har fokus på kultursensitivitet som en forutsetning for å nå frem med undervisningen.

Nettsiden er ment som en ressurs i forhold til fakta, nyheter og lenker til informasjon om seksuell helse. Her vil du også finne flere ressurspersoner og organisasjoner det er mulig å innhente og enkelte lokale tilbud, samt flere oppgaver.

 

Sist faglig oppdatert: 6. august 2018