Helsepersonell skal bidra til:

  • å forebygge kjønnslemlestelse av jenter som har bakgrunn fra land hvor kjønnslemlestelse praktiseres.
  • at aktuelle personer får god informasjon om lovforbud, helsekonsekvenser og helsehjelp i tilknytning til kjønnslemlestelse.
  • at personer som trenger det får nødvendig helsehjelp og behandling i tilknytning til kjønnslemlestelse.

For å få til en god samtale om kjønnslemlestelse er det viktig å sikre god informasjon. Hvis aktuell pasient har begrensede norskkunnskaper, må dette gjøres gjennom å bestille en kvalifisert tolk.

Veiledere og informasjonsmateriell

For mer informasjon om helsekonsekvenser, hvem som kan være i målgruppen, hvordan gå frem ved mistanke om kjønnslemlestelse eller hvilken helsehjelp som er aktuell se:

Sist faglig oppdatert: 15. februar 2018