Veileder

Helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

Veileder for helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

Gå direkte til: Skjema for helseundersøkelse (PDF)

 

 

Helsepersonells ansvar for god kommunikasjon via tolkhttps://helsedirektoratet.no/asylsokere-flyktninger-og-innvandrere/helsepersonells-ansvar-for-god-kommunikasjon-via-tolkHelsepersonells ansvar for god kommunikasjon via tolkSikre god kommunikasjon ved bruk av tolk i møte med pasienter og pårørende som har begrensede norskkunnskaper.1580Artikkel
Rett til helse- og omsorgstjenester for personer uten lovlig oppholdhttps://helsedirektoratet.no/asylsokere-flyktninger-og-innvandrere/rett-til-helse-og-omsorgstjenester-for-personer-uten-lovlig-oppholdRett til helse- og omsorgstjenester for personer uten lovlig oppholdPersoner uten lovlig opphold i Norge har rett til øyeblikkelig hjelp og helsehjelp som er helt nødvendig og ikke kan vente.6770Artikkel
Forebygging og behandling av kjønnslemlestelsehttps://helsedirektoratet.no/asylsokere-flyktninger-og-innvandrere/forebygging-og-behandling-av-kjonnslemlestelseForebygging og behandling av kjønnslemlestelseHelsetjenestens ansvar for forebygging og behandling av kjønnslemlestelse​.1645Artikkel
Undervisning på asylmottak om seksuell helsehttps://helsedirektoratet.no/asylsokere-flyktninger-og-innvandrere/undervisning-pa-asylmottak-om-seksuell-helseUndervisning på asylmottak om seksuell helseUndervisningspakke om seksuell helse til bruk for ansatte på asylmottak, helsepersonell og andre i kommunen som møter nyankomne innvandrere.6539Artikkel

Sist faglig oppdatert: 20. mars 2019