​Alle henvendelser til Helsedirektoratet angående transfusjonsmedisin og generelle spørsmål fra blodbankene kan sendes til: blodboksen@helsedir.no

 

Bruk av fullblod for transfusjon må godkjennes av Helsedirektoratet. Virksomhetene må sende inn en søknad om å starte produksjon av fullblod for transfusjon til Helsedirektoratet. Kvalitetskravene som stilles til bruk av fullblod for transfusjon skal være i henhold til de grensene som er gitt i direktiv 2004/33/EF vedlegg V, punkt 2 og i Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components 19th edition fra side 280, «Component monographs» del A, punkt 1.

 

 

 

Hvem kan, og hvem kan ikke være blodgiverehttps://helsedirektoratet.no/transfusjonsmedisin/hvem-kan-og-hvem-kan-ikke-vere-blodgivereHvem kan, og hvem kan ikke være blodgivereBlodtransfusjon er en viktig del av medisinsk behandling. Fordi blod ikke kan lages, må det gis av frivillige. Kriteriene for hvem som kan / ikke kan være blodgivere er basert på medisinskfaglige vurderinger1329Artikkel
Godkjente blodbanker i Norgehttps://helsedirektoratet.no/transfusjonsmedisin/godkjente-blodbanker-i-norgeGodkjente blodbanker i NorgeBlodbankvirksomhet kan kun finne sted ved blodbanker som er godkjent av Helsedirektoratet. 1324Artikkel
Meld uønsket hendelse blodgivning og blodtransfusjon (hemovigilans)https://helsedirektoratet.no/transfusjonsmedisin/meld-uonsket-hendelse-blodgivning-og-blodtransfusjon-hemovigilansMeld uønsket hendelse blodgivning og blodtransfusjon (hemovigilans)Slik melder du. Dette skal meldes. Hvilken tilbakemelding får du?6773Artikkel
Oppdatert varsel til blodbankenehttps://helsedirektoratet.no/transfusjonsmedisin/oppdatert-varsel-til-blodbankeneOppdatert varsel til blodbankeneInformasjon til blodbankene. 7862Artikkel
Blodforskriftenhttps://helsedirektoratet.no/transfusjonsmedisin/blodforskriftenBlodforskriftenBlodforskriften regulerer alle aktiviteter knyttet til blodbankvirksomhet.1331Artikkel

Sist faglig oppdatert: 5. februar 2019