Hvem kan, og hvem kan ikke være blodgiverehttps://helsedirektoratet.no/transfusjonsmedisin/hvem-kan-og-hvem-kan-ikke-vere-blodgivereHvem kan, og hvem kan ikke være blodgivereBlodtransfusjon er en viktig del av medisinsk behandling. Fordi blod ikke kan lages, må det gis av frivillige. Kriteriene for hvem som kan / ikke kan være blodgivere er basert på medisinskfaglige vurderinger1329
Godkjente blodbanker i Norgehttps://helsedirektoratet.no/transfusjonsmedisin/godkjente-blodbanker-i-norgeGodkjente blodbanker i NorgeBlodbankvirksomhet kan kun finne sted ved blodbanker som er godkjent av Helsedirektoratet. 1324
Meld uønsket hendelse blodgivning og blodtransfusjon (hemovigilans)https://helsedirektoratet.no/transfusjonsmedisin/meld-uonsket-hendelse-blodgivning-og-blodtransfusjon-hemovigilansMeld uønsket hendelse blodgivning og blodtransfusjon (hemovigilans)Slik melder du. Dette skal meldes. Hvilken tilbakemelding får du?6773
Blodforskriftenhttps://helsedirektoratet.no/transfusjonsmedisin/blodforskriftenBlodforskriftenBlodforskriften regulerer alle aktiviteter knyttet til blodbankvirksomhet.1331

Sist faglig oppdatert: 25. april 2017

skriv ut del på facebook del på twitter