Leger og fysioterapeuter som skal ut i turnus kan søke om refusjon etter reglene i

Veileder for reise- og flytteutgifter, inkludert søknadsskjema (PDF)

 

 

Regelverket for denne tilskuddsordningen er under revisjon og det kan bli endringer i 2017.

skriv ut del på facebook del på twitter