Veileder for reise- og flytteutgifter, inkludert søknadsskjema (PDF)

 For leger gjelder ordningen dem som er i gammel turnusordning. Denne refusjonsordningen er under revisjon og det kan bli endringer fra høsten 2017.

  • Det vil ikke bli gitt beskjed om at søknad er mottatt.
  • Innvilget beløp blir utbetalt så raskt som mulig og vedtaksbrev blir sendt til den adresse som er registrert i vårt datasystem.
  • Det er ingen søknadsfrist, men vi anbefaler at du søker så raskt som mulig etter flytting.
skriv ut del på facebook del på twitter