Gjennom Handlingsplan mot spilleproblemer (2019-2021) er Helsedirektoratet ansvarlig for tilskudd til kompetansehevende tiltak for personell som arbeider med penge- og dataspillproblemer og utvikling av hjelpetiltak for personer med problematisk spilleatferd.

Last ned Handlingsplan mot spilleproblemer (2019-2021) (PDF)


For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (pdf) eller les kortversjonen her:

Mål for ordningen

Stimulere til kompetansehevende tiltak for personell som arbeider med penge- og dataspillproblemer og utvikling av hjelpetiltak for personer med problematisk spilleatferd.

Målgruppe

Personer med pengespill- og dataspillproblemer.

Tildelingskriterier

Tildeling av tilskudd avgjøres eller beregnes ved hjelp av skjønnsmessig vurdering.

Presisering av tildelingskriteriene:

 • Hjelpetilbudene skal rettes mot både unge, voksne, minoriteter og pårørende
 • Kompetansehevende tiltak rettet mot kartlegging, forebygging og behandling av spilleproblemer skal prioriteres
 • Tilskuddsmottaker bør gjennomføre en brukerevaluering
 • Tilskuddsmottaker bør synliggjøre hvordan tiltaket får en overføringsverdi utover egen organisasjon

Søknadens form og innhold

Søknaden skal inneholde:

 • informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson
 • søkerens formål med tilskuddet
 • prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak
 • søknadsbeløp
 • budsjett
 • søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, AS eller annet). Fremstillingen må inkludere fullstendig organisasjonsoversikt som viser moder-, søster- og datterorganisasjoner)

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet. De avsatte midlene fordeles gjennom Handlingsplan mot spilleproblemer (2019-2021) av Kongen i statsråd, og forvaltes av Helsedirektoratet på delegasjon fra Kulturdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Tilskudds- eller avslagsbrev.
 • Forventet ferdigbehandling av søknad: 1. april 2019

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.

Tildelte midler i 2018

​Mottaker
​Søknadstittel
Innvilget beløp​​Ubrukte midler overført fra året før
friske midler utbetalt​
​Norges Parkinsonforbund
​Når spilling som bivirkning går for langt ved Parkinsons sykdom
​202 900
​0
​202 900
​Sykehuset Innlandet HF

Fjernbasert behandling for spilleavhengige​

​1 575 000
​377 702
​1 197 298
​Sykehuset Innlandet HF, KoRus-Øst

​Nasjonalt opplæringsprogram om pengespillavhengighet og problemskapende dataspill

​1 700 000
​1 031 926
​668 074
​Multikulturelt initiativ og ressursnettverk (MIR)

​Tiltak mot problematisk spilleatferd blant innvandrerungdommer

​250 000
​0 
​250 000
​Gevinsten

​Gevinsten - Lett tilgjengelig hjelpetiltak for pengespillproblemer og dataspillrelatert problematikk

​275 000
​0
​275 000
​Sykehuset Innlandet HF

​Hjelpetiltak for personer med problematisk spilleatferd

​154 700
​13 269
​141 431
​Universitetssykehuset Nord-Norge

​Spillsnakk.no - Tjeneste på Internett for hjelp til folk med problematisk spilleatferd

​1 500 000
​749 000
​751 000
​Totalt
​5 657 600
​2 171 897
​3 485 703


Fant du det du lette etter?​