​Hovedtall for 1. tertial 2017

  • Mer enn 97 000 voksne fikk helsehjelp i psykisk helsevern. Det er en økning på 3 prosent.
  • 24 000 pasienter helsehjelp innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Dette tilsvarer en økning på 3,2 prosent.
  • Antall polikliniske konsultasjoner økte i psykisk helsevern for voksne og innen TSB.
  • Nesten 40 000 barn og unge fikk helsehjelp i psykisk helsevern, som er en økning på 3,2 prosent.
  • Tilbudet for barn og unge gjelder i hovedsak poliklinisk behandling.

Sist faglig oppdatert: 28. juni 2017