​Hovedtall for 2. tertial 2017

  • Nesten 125 000 voksne fikk helsehjelp i psykisk helsevern. Dette er en økning på 2,9 prosent.
  • Nesten 29 000 pasienter fikk behandling innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det er en økning på 0,9 prosent.
  • Både i psykisk helsevern for voksne og innen TSB økte poliklinisk aktivitet.
  • Flere enn 49 000 barn og unge fikk helsehjelp innenfor psykisk helsevern for barn og unge de åtte første månedene i 2017, som er en økning på 3,2 prosent.
  • Tilbudet for barn og unge gjelder hovedsakelig poliklinisk behandling.

Sist faglig oppdatert: 26. oktober 2017