Hovedtall for 2. tertial 2018

  • I overkant av 48 000 pasienter fikk helsehjelp i psykisk helsevern for barn og unge, en reduksjon på 1,4 prosent
  • Nesten 125 000 fikk helsehjelp innen psykisk helsevern for voksne. Økning på 0,4 prosent.
  • Selv om det var flere som fikk helsehjelp, ser vi en nedgang i både oppholdsdøgn og polikliniske kontakter innen psykisk helsevern for voksne.
  • I underkant av 28 500 personer mottok helsehjelp innen TSB. Nedgang på 1,2 prosent.

 

Sist faglig oppdatert: 23. januar 2019