Hovedtall for 1. tertial 2018

  • Nesten 98 000 fikk helsehjelp innen psykisk helsevern for voksne. Økning på 0,5 prosent
  • Selv om det var flere som fikk helsehjelp, ser vi en nedgang i både oppholdsdøgn og polikliniske kontakter innen psykisk helsevern for voksne
  • I overkant av 23 500 personer mottok helsehjelp innen TSB. Nedgang på 2,2 prosent
  • Nedgang i både antall oppholdsdøgn, dagbehandling og polikliniske kontakter innen TSB
  • I overkant av 39 000 pasienter fikk helsehjelp i psykisk helsevern for barn og unge, en reduksjon på 1,2 prosent
  • Tilbudet for barn og unge gjelder hovedsakelig poliklinisk behandling.

Sist faglig oppdatert: 28. juni 2018