Hovedtall for 2017 med endring fra 2016

  • Mer enn 150 000 personer fikk helsehjelp innen psykisk helsevern for voksne. Økning på 1,4 prosent.
  • Selv om det er flere som får helsehjelp, ser vi en nedgang i både oppholdsdøgn og polikliniske kontakter innen psykisk helsevern for voksne
  • Over 33 000 personer mottok behandling innen TSB. Økning på 5,7 prosent.
  • Både antall polikliniske konsultasjoner og antall døgnbehandlinger økte innen TSB.
  • I overkant av 57 000 pasienter fikk helsehjelp i psykisk helsevern for barn og unge. Økning på 3,1 prosent.
  • Tilbudet for barn og unge gjelder hovedsakelig poliklinisk behandling.

Sist faglig oppdatert: 13. april 2018