​Statistikken gir informasjon om pasienter og aktivitet hos fastlege, legevakt og fysioterapeut. Det er mulig å se tall for en eller flere kommuner, og sammenligne med andre kommuner eller landet.

Vis tall og grafer for KPR

11.12.2018 - Feilretting er utført i KPR

Grunnet en feilberegning av takster og kontakttyper i registeret har det fremkommet skjevheter i tallene. Statistikken har vist for mange sykebesøk og for få enkle kontakter og administrativt arbeid. Har du tidligere benyttet data om sykebesøk, enkle kontakter eller administrativt arbeid fra KPR, anbefales det å kontrollere tallene nå. Data utlevert etter søknad er ikke berørt av feilen.

Spørsmål sendes til helseregistre@helsedir.no

 

Sist faglig oppdatert: 11. desember 2018