​Statistikken gir informasjon om pasienter og aktivitet hos fastlege, legevakt og fysioterapeut. Det er mulig å se tall for en eller flere kommuner, og sammenligne med andre kommuner eller landet.

Vis tall og grafer for KPR

Endringslogg - oppdatert 3.4.2019

​Dato​Endring
​3.4.2019

​Ny visning: Visning - topp 25 diagnoser

Viser topp 25 diagnoser (ICPC-2) hvor man kan velge ulike måltall som antall kontakter, antall pasienter og sum refusjon. Her er det også mulighet for sammenligning mellom kommuner

​21.01.2019

Alle databanker er oppdatert med mulighet for å velge periodeintervall (fra og til måned).

​10.01.2019

​Ny databank: Databank - refusjon per diagnose

Viser summen av antall kroner utbetalt fra Helfo til behandler fordelt i hoveddiagnoser ved kontakten for diagnosen.

​11.12.2018

​ Grunnet en feilberegning av takster og kontakttyper i registeret har det fremkommet skjevheter i tallene. Statistikken har vist for mange sykebesøk og for få enkle kontakter og administrativt arbeid. Har du tidligere benyttet data om sykebesøk, enkle kontakter eller administrativt arbeid fra KPR, anbefales det å kontrollere tallene nå. Data utlevert etter søknad er ikke berørt av feilen.

Spørsmål sendes til helseregistre@helsedir.no

​31.10.2018

​Nytt dashboard og databank innen fysioterapi med kommunal avtale. Her er det tilgjengelige tall for blant annet antall pasienter som har vært i kontakt med privat fysioterapeut med kommunal avtale

​31.5.2018

​Ny databank: Antall kontakter innen fastlege og legevakt per dag, per kommune, per kontakttype. Gir mulighet for å følge med på kapasitetsutvikling og variasjon innen primærhelsetjenesten per kommune.

​31.5.2018

Tidsperiode med tilgjengelige data er utvidet. Data fra og med 1.07 – 31.12. 2016 og data fra og med januar 2018. Data blir forløpende oppdatert. ​

​5.4.2018

​Tilgjengelige dashboard og databank innen fastlege og legevakt. Data for 2017. 

 

Sist faglig oppdatert: 3. april 2019