​Under er en interaktiv presentasjon av utstedte autorisasjoner gitt til helsepersonell regulert av Helsepersonelloven.

Kilde: Helsepersonellregisteret  

Bruk av løsningen:

  • Velg hvilket år og yrke som vises til venstre (tall tilgjengelig fra og med 2013).
  • Det er tre visninger. Visning velger man ved piler nederst i midten. 
    – Visning 1: Oversiktsbilde.
    – Visning 2 og 3: Visning av data på yrkesgruppene-nivå er fordelt over disse visningene.

Merk at lisenser og andre kortvarige godkjenninger gitt til helsepersonell er holdt utenfor denne oversikten. 

Sist faglig oppdatert: 26. februar 2019