​Under er en interaktiv presentasjon av utstedte autorisasjoner gitt til helsepersonell regulert av Helsepersonelloven.

Kilde: Helsepersonellregisteret  

Bruk av løsningen:

  • Velg hvilket år som skal vises i øverste høyre hjørne (tall tilgjengelig for 2013 til inneværende år).
  • Man kan velge mellom tre måter å betrakte autorisasjonstallene. Visningsmodus velger man ved piler nederst i midten.
    – Visning 1: Autorisasjoner fordelt på utdanningsregion og yrkesgruppe.
    – Visning 2: Autorisasjoner fordelt på måned og yrkesgruppe.
    – Visning 3: Grafisk representasjon av autorisasjoner utstedt gjennom det valgte året.

Merk at lisenser og andre kortvarige godkjenninger gitt til helsepersonell er holdt utenfor denne oversikten. 

Sist faglig oppdatert: 4. april 2018