Analysene omfatter ressursinnsats, ressursutnyttelse, kapasitet og bruk av tjenester innen somatisk behandling, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Formålet med analysenotatene er å beskrive utviklingen i ressurser og bruk av spesialisthelsetjenester og gi svar på sentrale helsepolitiske spørsmål. Analysenotater samt tall og grafer publiseres fortløpende.

Startside for tall og grafer i SAMDATA Spesialisthelsetjenesten

Grunnet oppdateringer på våre statistikksider kan sidene med tall og grafer være noe ustabile i perioden 30.05. - 02.06.2018. Vi håper ikke dette vil medføre problemer for deg.

Analysenotater:

2018 

2017 

Oversikt over tall og grafer 2016:

Hovedtall/kostnader

Gylne regel - alle sektorer
Kostnadsutviklingen
Produktivitet: Psykisk helsevern og TSB
Produktivitet: Kostnadsindikatorer Somatikk

Somatikk

Bruk av tjenester
Aktivitet og profiler
Kapasitet

Psykisk helsevern (PHV)

Bruk av tjenester
Kapasitet
Personell poliklinisk og ambulant
Produktivitet 

Tvang i psykisk helsevern 

Tvungent psykisk helsevern med døgnopphold

Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold

Tvangsmidler og skjerming

Behandling uten eget samtykke

Distriktspsykitriske sentere (DPS) 

Bruk av tjenester
Døgnplasser
Diagnose og driftsdata

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 

Bruk av tjenester
Aktivitet og profiler
Kapasitet
Produktivitet

Rehabilitering/habilitering 

Bruk av tjenester
Aktivitet og profiler

 

 

Definisjoner i SAMDATA Spesialisthelsetjenesten

En samlet oversikt over definisjoner for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Definisjoner SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2015

Datagrunnlag fra tidligere publikasjoner:

 

Definisjoner 2014

Definisjoner 2013 

Definisjoner 2012

Definisjoner 2011

Andre publikasjoner fra SAMDATA

I tillegg publiseres rapporter om pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), bruk av tvang, utviklingen i rehabilitering og distriktspsykiatriske tjenester.

 

 

Sist faglig oppdatert: 30. mai 2018