Her finner du alle SAMDATA-rapporter fra 2009 til 2015

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2015

Antall pasienter i spesialisthelsetjenesten økte med drøyt 4 prosent fra 2014 til 2015. Økningen skjedde særlig i poliklinisk virksomhet, både innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

Finn tall og figurer

Hovedtall

 Aktivitetsutviklingen
 Kostnader i spesialisthelsetjenesten
 Personell spesialisthelsetjenesten

Aktivitet og effektivitet somatiske sykehus

 Kostnadsnivå somatikk
 Aktivitet somatiske sykehus
 Reinnleggelser
 Liggetid
 Langtidsliggere
 Gjennomstrømning på poliklinikk
 Dagkirurgi

Aktivitet og effektivitet psykisk helsevern og TSB

 Personellindikatorer

 Kostnadsnivå psykisk helsevern og TSB

Kostnadsutviklingen

 Kostnader i spesialisthelsetjenesten

 Kostnadsnivå psykisk helsevern og TSB

 Legemiddelkostnader

 Resultat, investeringer, eiendeler og gjeld

Behandling i somatiske sykehus

 Pasienter, opphold og konsultasjoner 
 Personell somatiske sykehus
 Senger somatiske sykehus
 Reinnleggelser
 Behandlingstype: planlagt og akutt - kirurgi og medisin 
 Ikke-smittsomme sykdommer

Utskrivningsklare pasienter og reinnleggelser 

 Helseforetak og Bosted

Gylne regel

Utvikling - Grunnlagstall

Psykisk helsevern

 Personell psykisk helsevern

 Kostnadsnivå psykisk helsevern og TSB

 Døgnplasser psykisk helsevern

 Aktivitet og bruk av tjenester

 Kostnader i spesialisthelsetjenesten

Tvang i psykisk helsevern for voksne

Tvungen psykisk helsevern med døgnopphold

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB )

 Personell TSB

 Kostnadsnivå psykisk helsevern og TSB

 Døgnplasser TSB

 Aktivitet TSB

 Befolkningens bruk av tjenester

Habilitering og rehabilitering

 Rehabilitering - aktivitet og bruk av tjenester
 Rehabilitering - liggetid
 Rehabilitering - diagnosegrupper
 Habilitering - aktivitet og bruk av tjenester
 Habilitering - diagnosegrupper

Personell og senger

 Personell spesialisthelsetjenesten
 Personell somatikk
 Personell psykisk helsevern
 Personell tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
 Senger somatiske sykehus
 Døgnplasser psykisk helsevern
 Døgnplasser TSB

Distriktspsykiatriske sentre (DPS)

Diagnoser og driftsdata - Personell og senger - Bruk av tjenester

Definisjoner i SAMDATA Spesialisthelsetjenesten

En samlet oversikt over definisjoner for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Definisjoner SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2015

Datagrunnlag fra tidligere publikasjoner:

 

Definisjoner 2014

Definisjoner 2013 

Definisjoner 2012

Definisjoner 2011

Andre publikasjoner fra SAMDATA

I tillegg publiseres rapporter om pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), bruk av tvang, utviklingen i rehabilitering og distriktspsykiatriske tjenester.

 

 

Sist faglig oppdatert: 5. april 2017

skriv ut del på facebook del på twitter