SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2016

Analysene omfatter ressursinnsats, ressursutnyttelse, kapasitet og bruk av tjenester innen somatisk behandling, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Tall og grafer for SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2016

Vi gjør oppmerksom på at sidene er under oppdatering.
Det vil bli publisert tall og analysenotater fortløpende fram til ca. 1. september 2017.

Oversikt tema med tall, analysenotater og nettartikler 2016:

Tema, tall​Nettartikkel​Analysenotat
Distriktspsykiatriske sentre (DPS)

Fortsatt store forskjeller i tjenestetilbudet ved de distriktspsykiatriske sentrene 

Distriktspsykiatriske tjenester 2016

​Hovedresultater Samdata 2012-2016​For store forskjeller i Sykehus-NorgeHovedresultater Samdata​
Psykisk helsevern og TSB - produktivitet

Flere konsultasjoner til hver pasient og mindre døgnbehandling

Produktivitet, aktivitet og ressursinnsats i psykisk helsevern og TSB

Somatikk - produktivitet

Økt produktivitet i somatiske sykehus

Produktivitetsutvikling i somatisk spesialisthelsetjeneste

Kostnadsutviklingen

Kostnadsvekst i spesialisthelsetjenesten

Kostnader i spesialisthelsetjenesten

​PHV - øyeblikkelig hjelpStabilt antall øyeblikkelig hjelp-innleggelser i psykisk helsevern for voksne

Øyeblikkelig hjelp-innleggelser i det psykiskehelsevernet

​PHV - poliklinisk og ambulant personellFortsatt vekst i poliklinisk og ambulant virksomhet i psykisk helsevernPoliklinisk og ambulant personell i psykisk helsevern
​Somatikk - eldres bruk av tjenester (tall kommer)Flere eldre pasienter i spesialisthelsetjenesten

Bruk av spesialisthelsetjenester i den eldrebefolkningen

Somatikk - reinnleggelser (tall kommer)Flere reinnleggelser på sykehusUtvikling i reinnleggelser
​Gylne regel(Prioritering av psykisk helsevern og TSBPsykisk helsevern prioritert lavere enn somatisk virksomhetDen gylne regel
Hablilitering Flere mottar habilitering i spesialisthelsetjenestenHablilitering i spesialisthelsetjenesten
​RehabiliteringFærre mottar rehabiliteringRehabilitering i spesialisthelsetjenesten  
TSB kapasitetFlere pasienter får behandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandlingKapasitet døgnplasser
TSB bruk av tjenester"Bruk av tjenester
TSB aktivitet og profiler"Behandlingstilbudet

​PHV - bruk av tjenester, barn og unge 

​Barn og unge får mer behandling i psykisk helsevern​Pasienter og behandlingsaktivitet barn og unge
​​PHV - bruk av tjenester, voksneFlere får behandling ved poliklinikkene​​Pasienter og behandlingsaktivitet voksne
PHV - kapasitet døgnplasser​Store regionale forskjeller i døgnplasser for barn og ungeDøgnplasser
Somatikk - aktivitetsnivå​Fortsatt vekst i polikliniske pasienter Aktivitetsnivå i somatiske sykehus

 

Her finner du alle SAMDATA-rapporter fra 2009 til 2015

-------------------------------------------------------------------------------------

Finn tall og figurer 2015:

Hovedtall

 Aktivitetsutviklingen
 Kostnader i spesialisthelsetjenesten
 Personell spesialisthelsetjenesten

Aktivitet og effektivitet somatiske sykehus

 Kostnadsnivå somatikk
 Aktivitet somatiske sykehus
 Reinnleggelser
 Liggetid
 Langtidsliggere
 Gjennomstrømning på poliklinikk
 Dagkirurgi

Aktivitet og effektivitet psykisk helsevern og TSB

 Personellindikatorer

Kostnadsutviklingen

 Kostnader i spesialisthelsetjenesten

 Legemiddelkostnader

 Resultat, investeringer, eiendeler og gjeld

Behandling i somatiske sykehus

 Pasienter, opphold og konsultasjoner 
 Personell somatiske sykehus
 Senger somatiske sykehus
 Reinnleggelser
 Behandlingstype: planlagt og akutt - kirurgi og medisin 
 Ikke-smittsomme sykdommer

Utskrivningsklare pasienter og reinnleggelser 

 Helseforetak og Bosted

Gylne regel

Utvikling - Grunnlagstall

Psykisk helsevern

 Personell psykisk helsevern

 Døgnplasser psykisk helsevern

 Aktivitet og bruk av tjenester

 Kostnader i spesialisthelsetjenesten

Tvang i psykisk helsevern for voksne

Tvungen psykisk helsevern med døgnopphold

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB )

 Personell TSB

 Døgnplasser TSB

 Aktivitet TSB

 Befolkningens bruk av tjenester

Habilitering og rehabilitering

 Rehabilitering - aktivitet og bruk av tjenester
 Rehabilitering - liggetid
 Rehabilitering - diagnosegrupper
 Habilitering - aktivitet og bruk av tjenester
 Habilitering - diagnosegrupper

Personell og senger

 Personell spesialisthelsetjenesten
 Personell somatikk
 Personell psykisk helsevern
 Personell tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
 Senger somatiske sykehus
 Døgnplasser psykisk helsevern
 Døgnplasser TSB

Distriktspsykiatriske sentre (DPS)

Diagnoser og driftsdata - Personell og senger - Bruk av tjenester

Definisjoner i SAMDATA Spesialisthelsetjenesten

En samlet oversikt over definisjoner for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Definisjoner SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2015

Datagrunnlag fra tidligere publikasjoner:

 

Definisjoner 2014

Definisjoner 2013 

Definisjoner 2012

Definisjoner 2011

Andre publikasjoner fra SAMDATA

I tillegg publiseres rapporter om pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), bruk av tvang, utviklingen i rehabilitering og distriktspsykiatriske tjenester.

 

 

Sist faglig oppdatert: 16. januar 2018