​NB! Bruk nettleseren Chrome for raskere nedlasting av tabeller og grafer.

 

 

Nøkkeltall: Norge i et internasjonalt perspektivhttps://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/nokkeltall/nokkeltall-norge-i-et-internasjonalt-perspektivNøkkeltall: Norge i et internasjonalt perspektivNøkkeltall for Norge sammenlignet med andre land, blant annet om bruk av antibiotika, ikke-smittsomme sykdommer og seksuelt overførbare sykdommer. 1734Artikkel
Nøkkeltall: Befolkningens helsetilstand og levevanerhttps://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/nokkeltall/nokkeltall-befolkningens-helsetilstand-og-levevanerNøkkeltall: Befolkningens helsetilstand og levevanerNøkkeltall for seksuell helse, kosthold, bruk av alkohol og tobakk, ungdoms helse og rusvaner. 1732Artikkel
Nøkkeltall: Primærhelsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/nokkeltall/nokkeltall-for-primerhelsetjenestenNøkkeltall: PrimærhelsetjenestenNøkkeltall for blant annet tannhelse, helsestasjons- og skolehelsetjenesten, personell og brukere/mottakere av tjenestene. 1740Transportside artikkel
Nøkkeltall: Spesialisthelsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/nokkeltall/nokkeltall-for-spesialisthelsetjenestenNøkkeltall: SpesialisthelsetjenestenNøkkeltall for blant annet pakkeforløp for kreft, akuttmedisinske tjenester, pasientskader og meldeordninger for uønskede hendelser.1744Transportside artikkel
Nøkkeltall: Ressursinnsats og aktivitethttps://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/nokkeltall/nokkeltall-ressursinnsats-og-aktivitetNøkkeltall: Ressursinnsats og aktivitetNøkkeltall for blant annet personell, stønad til legemidler og aktivitetsutvikling.1739Artikkel
Nøkkeltall: Psykisk helse og rushttps://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/nokkeltall/nokkeltall-psykisk-helse-og-rusNøkkeltall: Psykisk helse og rusNøkkeltall om oppsøkende behandlingsteam for pasienter med psykiske lidelser, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og årsverk og kompetanse innen psykisk helse og rus.7498Artikkel
Nøkkeltall: Brukerperspektivethttps://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/nokkeltall/nokkeltall-brukerperspektivetNøkkeltall: BrukerperspektivetNøkkeltall for Pasient- og brukerombudene og informasjonstjenesten Velg behandlingssted. 1729Artikkel
Nøkkeltall: e-helsehttps://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/nokkeltall/nokkeltall-e-helseNøkkeltall: e-helseNøkkeltall for helsenorge.no, kjernejournal, e-resept og elektronisk meldingsutveksling.1737Artikkel

Sist faglig oppdatert: 23. februar 2017