Nøkkeltall: Norge i et internasjonalt perspektivhttps://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/nokkeltall/nokkeltall-norge-i-et-internasjonalt-perspektivNøkkeltall: Norge i et internasjonalt perspektivNorge har en helse- og omsorgstjeneste som er blant de beste i verden, men i likhet med i de andre europeiske land er det utfordringer for fremtidens helse- og omsorgstjenester. 1734
Nøkkeltall: Befolkningens helsetilstand og levevanerhttps://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/nokkeltall/nokkeltall-befolkningens-helsetilstand-og-levevanerNøkkeltall: Befolkningens helsetilstand og levevanerNøkkeltall for samfunnskostnader ved sykdom og ulykker, levevaner blant unge, selvopplevd helse blant unge, nasjonale anbefalinger og lokalt folkehelsearbeid.1732
Nøkkeltall: Primærhelsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/nokkeltall/nokkeltall-primerhelsetjenestenNøkkeltall: PrimærhelsetjenestenNøkkeltall for mottakere av tjenester, øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene og tannhelse. 1740
Nøkkeltall: Spesialisthelsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/nokkeltall/nokkeltall-spesialisthelsetjenestenNøkkeltall: SpesialisthelsetjenestenNøkkeltall for blant annet kreft, akuttmedisinske tjenester og fristbrudd.1744
Nøkkeltall: Ressursinnsats og aktivitethttps://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/nokkeltall/nokkeltall-ressursinnsats-og-aktivitetNøkkeltall: Ressursinnsats og aktivitetNøkkeltall for utvikling i tjenestene, rehabilitering og helsepersonell.1739
Nøkkeltall: Brukerperspektivethttps://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/nokkeltall/nokkeltall-brukerperspektivetNøkkeltall: BrukerperspektivetNøkkeltall for Pasient- og brukerombudene og fritt sykehusvalg og valg av behandlingssted. 1729
Nøkkeltall: e-helsehttps://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/nokkeltall/nokkeltall-e-helseNøkkeltall: e-helseNøkkeltall for helsenorge.no, kjernejournal, e-resept og meldingsutveksling.1737

Sist faglig oppdatert: 7. september 2016

skriv ut del på facebook del på twitter