​Alle RHF har ansvar for at befolkningen i regionen får tilgang til spesialisthelsetjenester som er fastsatt i lover og forskrifter. RHF skal innrette sin virksomhet med sikte på å nå de overordnede målene. Helse- og omsorgsdepartementet stiller styringskrav til RHF i oppdragsdokumentene.

Styringsmål i grafer og tabeller

Sist faglig oppdatert: 6. juli 2018