​Utgiftsutvikling blåresept - legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell

Helsedirektoratet har tatt i bruk et nytt visningsverktøy for blåreseptdata. Verktøyet gir mulighet til å hente blåreseptstatistikk fra og med 2011 til og med siste år.

Legemiddeldataene (forhåndsgodkjent refusjon § 2, individuell stønad § 3 og smittsomme sykdommer § 4) kan sorteres etter blant annet ATC-kode, virkestoff, antall brukere, refusjonsutgifter eller prosentvis endring fra året før. Regnskapsdata på forsiden kan filtreres på hjemmel, år, kvartal eller måned. Videre kan man kan filtrere ut ønsket informasjon. Det er også mulig å overføre data fra nettsiden til Excel, PDF eller PowerPoint ved behov for å bruke tallene i andre sammenhenger.

Lenke til publiseringsløsningen finner du her:

Statistikk blåresept

 

Sist faglig oppdatert: 5. oktober 2018