Helsemyndighetene ønsker at pasienter, pårørende og publikum skal få bedre kunnskap om kvaliteten i helsetjenesten. De nasjonale kvalitetsindikatorene blir publisert på helsenorge.no.

​Nasjonale kvalitetsindikatorer (helsenorge.no)

 

 

Om nasjonale kvalitetsindikatorerhttps://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/kvalitetsindikatorer/om-nasjonale-kvalitetsindikatorerOm nasjonale kvalitetsindikatorerTverrfaglige grupper fra helse- og omsorgssektor, registermiljø og Helsedirektoratet definerer parametre for å måle tjenester av god kvalitet. De nasjonale kvalitetsindikatorene sammenlikner kvalitet på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. 259Artikkel
Eksisterende nasjonale kvalitetsindikatorerhttps://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/kvalitetsindikatorer/eksisterende-nasjonale-kvalitetsindikatorerEksisterende nasjonale kvalitetsindikatorerMål og resultater på kvalitet i helse- og omsorgstjenesten.1327Artikkel
Sekretariatet for nasjonalt kvalitetsindikatorsystemhttps://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/kvalitetsindikatorer/sekretariatet-for-nasjonalt-kvalitetsindikatorsystemSekretariatet for nasjonalt kvalitetsindikatorsystemOrganisering og kontaktinformasjon1326Artikkel

Sist faglig oppdatert: 15. mars 2018