Helsemyndighetene ønsker at pasienter, pårørende og publikum skal få bedre kunnskap om kvaliteten i helsetjenesten. De nasjonale kvalitetsindikatorene blir publisert på helsenorge.no.

​Nasjonale kvalitetsindikatorer (helsenorge.no)

 

 

Om nasjonale kvalitetsindikatorerhttps://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/kvalitetsindikatorer/om-nasjonale-kvalitetsindikatorerOm nasjonale kvalitetsindikatorerTverrfaglige grupper fra helse- og omsorgssektor, registermiljø og Helsedirektoratet definerer parametre for å måle tjenester av god kvalitet. De nasjonale kvalitetsindikatorene sammenlikner kvalitet på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. 259
Eksisterende nasjonale kvalitetsindikatorerhttps://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/kvalitetsindikatorer/eksisterende-nasjonale-kvalitetsindikatorerEksisterende nasjonale kvalitetsindikatorerMål og resultater på kvalitet i helse- og omsorgstjenesten.1327
Sekretariatet for Nasjonalt kvalitetsindikatorsystemhttps://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/kvalitetsindikatorer/sekretariatet-for-nasjonalt-kvalitetsindikatorsystemSekretariatet for Nasjonalt kvalitetsindikatorsystemOrganisering og kontaktinformasjon1326
Måloppnåelse Pakkeforløp for kreft RHF- og HF-nivå 1. tertial 2015https://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/kvalitetsindikatorer/maloppnaelse-pakkeforlop-for-kreft-rhf-og-hf-niva-1-tertial-2015Måloppnåelse Pakkeforløp for kreft RHF- og HF-nivå 1. tertial 20151. januar 2015 ble Pakkeforløp for lunge-, bryst-, prostata- og tykk- og endetarmskreft implementert. Her kan du se måloppnåelsen på helseregion- og helseforetaksnivå5974

Sist faglig oppdatert: 15. mars 2017

skriv ut del på facebook del på twitter